Tre mån står på en scen med en stor check, ett inramat diplom och en blomsterbukett i händerna.

Bengt Palmquist och Hans Brunström är Årets nytänkare i Gislaved 2023

25 april 2023

Torsdagen den 20 april var det dags för prisutdelning på Restaurang Höganloft. Under kvällen premierades framstående personer och prestationer i Gislaved. Science Parks affärsutvecklare Niclas Hiljemark fanns på plats och delade ut priset Årets nytänkare till Bengt Palmquist och Hans Brunström för deras satsning med Gislaved Energipark.

Satsningen visar på ett framtidsinriktat ledarskap med samhälle och entreprenörskap i samverkan. Med teknologier i framkant sätter energiparken Gislaved på kartan när det gäller att skapa lösningar på vår tids samhällsutmaningar. Just nu pågår förberedelser för att energiparken ska kunna vara klar för driftsstart 2024. Den AI-styrda energiparken ska bestå av tre komponenter i ett unikt energikoncept. Lösningen består av tre komponenter i form av solceller som står för energiutvinningen, energilagring med återvunna elbilsbatterier och vätgasproduktion.

Årets nytänkare delas ut varje år i Jönköpings läns samtliga tretton kommuner. Bakom priset står Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som med hjälp av Science Park och respektive kommuns näringslivsavdelning utser pristagaren. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som inspirerar andra att tänka nytt.

Om Tillväxtstiftelsen:

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamheter med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.