Gela Plast AB är Årets Nytänkare i Gislaved 2021

1 december 2021

Mattias Uhlmann, ägare och VD på Gela Plast AB, är Årets nytänkare i Gislaved 2021. Nu tilldelas Gela Plast 15.000 kronor för bolagets nytänkarkraft och snabbfotade omställning i en utmanande tid.

Bakom priset står Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som är en av Science Parks finansieringsmöjligheter. Priset delas ut årligen i Jönköpings läns alla kommuner, till en eller flera personer som tänker nytt och banbrytande inom sin bransch eller företag.

Om Gela Plast AB:

Gela Plast jobbar främst med formsprutning av olika plastmaterial. Med stor nyfikenhet tar de sig an komplexa lösningar och produkter. Och när pandemin slog till, antog de utmaningen med kreativitet och flexibilitet.

Från Lego till skyddsvisir på tre dagar

I och med utbrottet av Covid19 blev bristen av skyddsmaterial och visir inom vård och omsorg tydlig. Gela Plast AB var precis i inflyttade i nya lokaler. De hade gjort stora investeringar i maskinpark och lokaler med fokus på hållbar och kostnadseffektiv produktion. Mattias Uhlmann som är ny ägare och VD på Gela Plast såg en möjlighet. Med en ny innovativ idé ställde företaget snabbt om i sin produktion och på endast tre dagar var tillverkning av skyddsvisir i gång. Medarbetarnas engagemang, kunnande och den inbyggda flexibiliteten inom företags produktion möjliggjorde denna satsning. En satsning som enligt pristagaren gett en oväntad medvind för företaget som nu tar sig an framtiden med stor optimism.

Motivering:

”Med en innovativ idé och snabb omställning är Årets nytänkare i Gislaveds kommun en förebild genom att vända samhällsutmaningen till en möjlighet”.

Om Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.