2,5 miljoner till Science Park Jönköpings inkubator från Vinnova

7 oktober 2015

Science Park Jönköping är en av landets ledande inkubatorer och får förnyad finansiering med 2,5 miljoner i fyra år av Vinnova. Totalt får 18 företagsinkubatorer runt om i landet finansiering av Vinnova. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

Regeringen vill se fler kunskapsintensiva företag runt om i Sverige. Därför är det glädjande att Vinnova spetssatsar på högpresterande inkubatorer som kan bidra till fler sådana företag.

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Ska ge rådgivning och stöd till tillväxtföretag

Inkubatorerna erbjuder bland annat rådgivning för kunskapsintensiva företag i tidiga faser, när det gäller att utveckla affärsidéer, attrahera kapital, få nya kunder och komma ut på internationella marknader. Syftet med inkubatorstödet är att det ska bli fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.

Vid urvalet av vilka inkubatorer som får stöd har vi besökt alla inkubatorer och via intervjuer utvärderat hur de arbetar med rådgivning till företag. Vi har använt oss av externa bedömare i det arbetet. Den samlade bedömningen är att alla de sökande inkubatorerna håller hög klass och konkurrensen var mycket stark.

Marie Wall, ansvarig för inkubatorprogrammet på VINNOVA.

Jönköping står starkt i nationell konkurrens

– Beskedet från Vinnova var efterlängtat. Vi har fått bekräftat att vi har en verksamhet som står sig stark i nationell jämförelse och som Vinnova vill satsa långsiktigt på. Vi på Science Park har en drivkraft i att på allvar göra skillnad i bolagen vi arbetar med och att aktivt kunna bidra i affärsutvecklingen i länets intressantaste tillväxtbolag. Nu har vi möjlighet att utveckla det arbetet, vilket känns fantastiskt roligt, det säger Gustav Österström, ansvarig för inkubatorn på Science Park.

Sammanlagt fördelas 55 miljoner årligen till 18 inkubatorer:

 • Arctic Business Incubator AB, Luleå
 • Chalmers Venture Creation, Göteborg
 • Create Business Incubator Mälardalen AB, Västerås
 • Gothia Science Park Inkubator, Skövde
 • Ideon Innovation / Lund Business Incubator AB, Lund
 • LEAD i Östergötland AB, Linköping
 • Minc i Sverige AB, Malmö
 • Sahlgrenska Science Park AB, Göteborg
 • Science Park Jönköping AB, Jönköping
 • Stockholm Innovation and Growth AB, Stockholm
 • Uminova Innovation AB, Umeå
 • Uppsala Innovation Centre AB, Uppsala/Södertälje
 • Blekinge Business Incubator AB, Karlskrona/Ronneby
 • Företagsfabriken i Kronoberg, Växjö
 • GU Holding, Göteborg
 • Inkubatorn i Borås AB, Borås
 • Inkubera i Örebro AB, Örebro
 • Umeå Biotech Incubator AB, Umeå