En bildmontage med företaget Convergos logotyp.

Science Park-bolaget Convergo uppköpta av börsbolaget BIMobject

10 januari 2019

Convergo, som under tiden ingick i Science Parks inkubatorprogram, tog i mars 2017 in kapital från Speed Capital, Science Parks såddkapitalbolag. Nu köps bolaget upp av det globala IT-bolaget BIMobject AB och Speed Capital säljer sitt innehav.

Hjälper tillverkare att konvertera till BIM-modell

Convergo är en konverteringstjänst som hjälper tillverkare att konvertera sitt produktunderlag till en så kallad BIM-modell (Byggnads- och Informationsmodellering). Modellen kan användas av både arkitekter och konstruktörer i flera sorters projekt inom byggnation och anläggning.

Convergo arbetar med ett 50-tal starka nordiska och europeiska varumärken som genom förvärvet får tillgång till BIMobjects hela tjänsteportfölj och en global marknadsplats. Det innebär att Convergos kunder, exempelvis Vitra AG, Oras Group och DEDON, framöver kommer få möjligheten att nå ut till över en miljon användare såsom arkitekter, byggbolag och designers. Convergo kommer att fortsätta verksamheten under eget varumärke men med tillgång till BIMobjects olika verktyg.

– Convergo har varit mycket framgångsrika att lokalt attrahera och skapa värden för tillverkare med stark position på den nordiska marknaden. Genom förvärvet så öppnar vi dörren till en global marknad för Convergos kunder, och vässar på så sätt BIMobjects, Convergos och tillverkarnas erbjudande, säger Carl Silbersky, Senior Vice President Corporate Development på BIMobject i ett pressmeddelande.

 

Uppköpet innebär enorm möjligheter för kunderna

– Vi är mycket stolta över att bli en del av BIMobject och genom detta även kunna erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och ytterligare mervärden. Vi är idag ett mindre bolag, men behovet av konvertering till BIM-objekt är stort och BIMobjects verktyg underlättar arbetet samtidigt som BIMobject Cloud innebär en enorm marknadspotential för våra kunder. Vi ser tydligt att både produkttillverkare och användare av BIM-objekt efterfrågar ökad tillgång till varandra, säger Carl-Johan Lundberg, VD på Convergo.

När vi investerade i Convergo för knappt två år sedan såg vi den växande marknaden och deras potential i att nå ut internationellt. Det är därför extra glädjande att Convergo nu förvärvas av en av de stora aktörerna på marknaden, vilket möjliggör en fortsatt spännande resa för bolaget.

Lovisa Skyborn, ansvarig för Speed Capital