Grundläggande nulägesanalys

Förmågan att vara innovativ och utveckla hållbara lösningar är avgörande för vår tids framtid – och för dig som företagare att förbli relevant och skapa tillväxt. Vill ni höja innovationsnivån i verksamheten? Behöver ni stöttning för att börja utveckla hållbara lösningar och affärer? En innovationsresa startar alltid med en nulägesanalys – en kartläggning av vart ni står idag. Och precis det erbjuder vi – helt kostnadsfritt.

I nulägesanalysen tittar vi närmare på:

Bolagets verksamhet, mål och vision

Verksamhetens uppdrag och sammanhang

Företagets organisation och vilka strukturer som finns

Bolagets finansiella status för att förstå utveckling och utmaningar

Företagets omvärld och närvärld – och undersöker sambanden dem mellan

Eventuella pågående innovationsprojekt

Hur företaget jobbar med hållbarhet och innovation idag – och den önskade riktningen

Så går nulägesanalysen till

Nulägesanalysen genomförs i en workshop om 6 – 8 timmar tillsammans med representanter (gärna ledningsgrupp) från företaget. Workshopen består av åtta block samt en summering kopplat till företagets önskade position och vision. Efter workshopen får ni tillgång till all dokumentation och material, som ni sedan själva förfogar över.

Workshopen genomförs tillsammans med innovationsledare från Science Park, som tillsammans lägger cirka 30 timmar på uppdraget (inklusive förberedelse, analys, dokumentation, kunskapsöverföring samt presentation).

Vem kan få hjälp med en nulägesanalys?

Vi erbjuder nulägesanalysen för etablerade företag i Jönköpings län med upp till 249 anställda och max 500 MSEk i omsättning. Företag inom alla branscher är välkomna att ansöka.

Vad är nästa steg efter nulägesanalysen?

För att följa upp resultatet från nulägesanalysen och fortsätta företagets innovationsprocess är ett naturligt steg att genomföra en Framtidsanalys.

Vill du veta mer eller anmäla intresse?
Science Parks affärsutvecklare Carina Blom står i en lounge i Science Park Towers
Carina Blom
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare