Fördjupad innovationsledning

Nu är det dags att rusta ert företag för att driva ett hållbart och systematiskt innovationsarbete på egen hand och över tid. I den fördjupade delen av innovationsarbetet arbetar vi med ledarskapet, organisationen, strukturen och engagemanget.

Så här går arbetet till

1

Mobiliseringsfas

Utifrån företagets vision och strategiska inriktning mobiliserar vi bolaget, hittar processer, tar fram riktlinjer och mätpunkter för innovationsarbetet. Dessutom arbetar vi med den kreativa processen kring idéskapande där vi kontextualiserar, validerar, utvecklar och implementerar nya hållbara lösningar som marknaden efterfrågar.

2

Tillämpningsfas

I dessa fas tillämpar företaget de principer som vi byggt upp i första blocket. Idéer bearbetas genom organisationen och resurser tilldelas i olika projekt. Framtagna lösningar prövas kommersiellt mot marknaden och tvärfunktionella kompetenser och kommunikationer utvecklas

3

Utvecklingsfas

Nu är ert företaget redo att själva bedriva sitt innovationsarbete. I denna sista fas förfinar vi arbetet, prövar strukturen och får till systematiken. Ni har nu utvecklat insikter, kunskap, verktyg och förmåga att på egen hand driva innovationsarbetet parallellt med den dagliga operativa verksamheten. Ni har utvecklat hållbara lösningar som skapar såväl samhällsnytta som affärsnytta.

Det kallar vi framtidsinnovation. Eller innovation för framtiden, om så önskas.

För vem – och vad kostar det?

Vi erbjuder fördjupad innovationsledning för etablerade företag i Jönköpings län med upp till 249 anställda och max 500 MSEk i omsättning. Företag inom alla branscher kan ansöka. För att delta ska företaget första ha genomfört en grundläggande nulägesanalys samt framtidsanalys.

Fördjupad innovationsledning med innovationsledare från Science Park kostar 2500 kr/månad (exklusive moms).

Vill du veta mer eller anmäla intresse?
Science Parks affärsutvecklare Carina Blom står i en lounge i Science Park Towers
Carina Blom
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare