Djupgående framtidsanalys

Framtidsanalysen är nästa steg i företagets process mot en hållbar utveckling och höjd innovationsförmåga. Med er nulägesanalys som utgångspunkt dyker vi djupare in i företagets närvärld, omvärld och trender. Vi letar mönster, testar scenarier och genererar fram idéer om nya hållbara produkter och tjänster. Fram växer en utvecklad affärsmodell med tillhörande strategi som marknaden efterfrågar – och som ger positiv inverkan på klimat och miljö.

I framtidsanalysen gör vi en djupgående kartläggning av:

1

Närvärlden

Kunder, leverantörer, partners och konkurrenter.

2

Omvärlden

Livsstil, politik, ekonomi, sociala faktorer, miljö, teknik, lagar och annat som kan påverka er verksamhet.

3

Globala trender

Vi undersöker områden som digitalisering, hållbarhet och andra relevanta områden som påverkar företaget.

Utifrån den insamlade datan genomförs:

  • Scenarieutveckling med 2–3 huvudscenarier för bolagets framtid.
  • Innovationsprocess där vi genererar idéer på nya produkter och tjänster utifrån tillhörande strategier. Vi väljer ut en handfull idéer att jobba vidare med.
  • Framtagning av en första affärsmodell och strategi för implementering av vald idé.

Så går Framtidsanalysen till

Framtidsanalysen uppskattas till ca 500 timmar (inkl. research, analys, dokumentation, kunskapsöverföring samt presentation). I denna insats samverkar vi med Jönköping University. Ett team av masterstudenter kommer – tillsammans med innovationsledare och en akademisk coach – att tillbringa tid hos företaget för att under sekretess ta fram framtidsanalysen.

Framtidsanalysen kräver även löpande operativa insatser från bolaget, gärna från ledningsgruppen.

Vem kan få hjälp med analysen och vad kostar det?

Vår framtidsanalys erbjuds för etablerade företag i Jönköpings län med upp till 249 anställda och max 500 MSEK i omsättning. Företag inom alla branscher är välkomna. För att delta ska företaget först ha genomfört en grundläggande nulägesanalys.

Framtidsanalysen kostar 15 000 kronor (exkl. moms).

Vill du veta mer eller anmäla intresse?
Science Parks affärsutvecklare Carina Blom står i en lounge i Science Park Towers
Carina Blom
Affärsutvecklare och certifierad innovationsledare