Ett foto av en väg som går genom tallskog.

Skogsnejd

Skogsnejd gör det enkelt och billigt att köpa och spara i skog. Skog är en trygg och hållbar investering som passar utmärkt för att sprida risken i privata sparandet och samtidigt gynna miljön. Kom igång för så lite som 100 kr. Du kan när som helst köpa mer skog eller sälja den du har.

Inkubatorbolaget Skogsnejd vill göra det enkelt för fler att spara i skog

Det traditionella sättet att äga skog är invecklat och kräver mycket pengar, kunskap och tid. Idag finns det drygt 300 000 skogsägare i Sverige, men de blir allt färre och äldre. Science Parks nya inkubatorbolag Skogsnejd vill få fler att spara i skog och lära sig mer om denna enorma svenska naturtillgång. Lösningen är en digital tjänst som gör skogsägande enkelt, hållbart och tillgängligt för alla.

Med hjälp av Skogsnejd ska vem som helst – med hjälp av några enstaka klick – kunna spara i skog till en låg ekonomisk tröskel. Skogsnejd sköter sedan skogsförvaltningen anpassat efter kundens önskemål. Bolaget är en del av Science Parks inkubator sedan oktober 2022.

Det känns oerhört bra att få ett bollplank och stöttning inom områden som juridik, marknadsföring, affärsutveckling och finansiering för att ta Skogsnejd många steg framåt. Med hjälp av Inkubatorn hoppas vi hitta investerare som vill bidra till den fortsatta utvecklingen av vår tjänst.

David Borg, marknadsansvarig på Skogsnejd

Från hektar- till kvadratmeterstort skogsägande

Första steget i processen är att Skogsnejd köper in skogsfastigheter i egenskap av företag. Det innebär att bolaget tar hand om kontakt med mäklare, säljare, avtal, juridik, betalning och långsiktigt hållbar skogsförvaltning.

Skogsmarken säljs sedan till kund per kvadratmeter. Detta är unikt, eftersom skogsägande traditionellt sett säljs i stora fastigheter om flera hektar. Det innebär att en skogsfastighet idag är väldigt dyr att köpa. I södra Sverige får du betala ca 125 000 kronor per hektar.  Att i stället sälja skogen uppdelad i kvadratmeterstora enheter gör att den ekonomiska tröskeln blir låg.

Varje kvadratmeter säljs styckvis. Kunden kan när som helst köpa mer mark eller sprida sitt ägande till fler fastigheter och väljer själv balansen mellan avkastning och naturvärden.

Drömmen är att nå den internationella marknaden

Bakom Skogsnejd står rektorn Fredrik Laapotti (VD), digitala marknadsföraren David Borg (marknad) och UX-designern Oscar Buvari (UX Lead).

Idén om tjänsten väcktes när jag och min fru diskuterade om vi skulle köpa lite skog med våra sparpengar. Det visade sig vara väldigt krångligt – så det var bara att ta tag i utmaningen att göra det enklare.

Fredrik Laapotti, VD

Nu väntar en intensiv utvecklingsperiod för teamet. Samtidigt letar de finansiering för att kunna köpa första skogsfastigheten. Under 2023 är planen att lansera tjänsten i Sverige för att senare fortsätta utomlands. Det långsiktiga målet är att göra det enkelt och hållbart att spara i skog – både lokalt och globalt. I länder utan allemansrätt blir erbjudandet även friluftsmöjligheter. Exempelvis i Danmark – där du i privatägd skog endast får vistas dagtid på vägar och stigar.

Arbetet med Skogsnejd har belyst värdet av allemansrätten! Jag har börjat uppskatta mina joggingrundor eller MTB-turer i skogen på ett helt annat sätt. Det är så himla motiverande att kunna bidra till att människor världen över får samma möjligheter tack vare Skogsnejd, även om landet saknar allemansrätt.

Oscar Buvari, medgrundare

Så funkar Skogsnejd

1

Skogsnejd köper skogsfastigheter

Skogsnejd köper in skogsfastigheter i egenskap av företag. Vi tar alltså hand om kontakt med mäklare, säljare, avtal, juridik, betalning och långsiktig hållbar skogsförvaltning.

2

Skogen säljs per kvadratmeter

I traditionellt skogsägande säljs skog ofta i stora fastigheter om flera hektar, varav en hektar är 10 000 m². Det innebär att en skogsfastighet är dyr att köpa, eftersom en hektar kostar allt mellan 20 000 kr till 160 000 kr beroende på läge och kvalitet. I Skogsnejd köper du ”digitala värdebärare” (tokens) som var för sig representerar en kvadratmeter skog.

3

Enkelt komma igång

Varje värdebärare (token) representerar en (1) kvadratmeter skog vilket gör det enkelt och billigt att komma igång med skogsägande. Du kan när som helst köpa mer ledig skogsmark samt sprida ditt ägande i flera fastigheter. Syftet kan vara att minska risken eller använda Skogsnejds plattform tillsammans med likasinnade för att t.ex. göra om till naturskog eller använda andra avverkningsmetoder. Skogsnejd som företag lägger ingen värdering i hur skogen sköts så länge det är långsiktigt hållbart och uppfyller företagets klimat- och miljömål.

4

Du vet exakt vad du äger

Fördelarna är att du vet exakt vilken skog som ägs, hur den förvaltas och ges till och med möjlighet att påverka den långsiktiga utvecklingen. Förvisso har vi allemansrätt i Sverige men vi uppmuntrar våra kunder att ofta besöka sina skogsbitar. Välkommen ut i skogen!

Krossat fabriksfönsterglas med rostiga spröjs.

WindowGlass Recycling Sweden

Sand är en av världens hårdast exploaterade naturresurser. I takt med urbaniseringen och snabbt växande städer, håller sandråvaran på att ta slut. I byggbranschen görs omfattande insatser för att hitta nya alternativ till sandbaserat byggmaterial samtidigt som glasproducenter blir mer och mer beroende av cirkulära produktionskedjor. Men i dagsläget är fönsterglas svårt att återvinna, eftersom glaset sitter ihop med en fönsterram av trä eller aluminium. Det gör att fönster ofta sorteras som deponi och grävs ned i marken. Med hjälp av WindowGlass Recyclings innovativa maskin kan glas och ram enkelt separeras och återvinnas var för sig.

Genom våra maskiner kan glaset återanvändas och skapa ett cirkulärt system för fönstrets kretslopp. Detta betyder att vi har potential att göra världens fönstertillverkare mer hållbara, då de slipper utvinna ny sand.

Emil Falk, grundarna av WindowGlass Recycling Sweden

Teamet ser stor marknadspotential i Frankrike

Bakom bolaget står fyra entreprenörer och maskinbyggare: Emil Falk, Oscar Larsson, Theodor von der Luft och Stefan Falk Boman. Tillsammans har de lång erfarenhet av att bygga maskiner och bolag, vilket de menar är den perfekta kombinationen i just sin startup. Deras 5-årsplan är att återvinna alla fönster i Sverige – och Frankrike.

Frankrike har kommit otroligt långt i sin hantering av fönster, vilket betyder att våra maskiner enkelt skulle kunna säljas där. Det långsiktiga målet och visionen är att alla fönster i hela världen ska återvinnas.

Emil Falk

Ett flygfoto som visar en pågående skogsbrand. Det är mörkt av rök och silhuetten av skog syns i förgrunden.

Forestgard

Science Parks inkubatorbolag Forestgard jobbar för att förstärka räddningstjänstens resurser vid släckningsinsatser i otillgänglig terräng. Med utgångspunkt från Jönköping Airport kan de säkra brandberedskapen för stora delar av södra Sverige.

Inkubatorbolaget Forestgard vill stötta räddningstjänsten vid skogsbränder – ska minska antalet oplanerade bränder

Varje år brinner det i terrängen, och risken för skogsbränder har i takt med klimatförändringarna ökat markant de senaste åren. I bolaget som drivs av Johan Larsson, Mirela Matasari och Henrik Lindberg finns kompetens inom både skogsbruk och flyg. Henrik är idag verksam inom bruksflyg med fokus på att hitta fjärrvärmeläckor från luften. Genom att äga och drifta egna vattenbombande flygplan – och med tillgång till verkstad och hangar – kan de förkorta inställelsetiden väsentligt vid pågående skogsbränder. Planen är att på sikt kunna säkra beredskapen i hela Skandinavien.

Det har inte undgått någon att vi påverkas av klimatets förändringar. Denna sommar har det varit mycket påtagligt att vi står inför nya utmaningar som vi människor skapat. På kontinenten har de länge kämpat med torra somrar som lett till fler och mer omfattande skogsbränder som resultat. Även i Sverige har vi på senare år haft rejäl torka – varje år brinner det i terrängen. I takt med klimatförändringarna ökar riskerna för brand i skog och mark och vi har sannolikt bara sett början på den utveckling som väntar.

Henrik Lindberg, medgrundare av Forestgard

Idén bakom Forestgard är att skogsägare ska själva kunna larma Forestgard, som omedelbart kan skicka upp vattenbombande flygplan och starta släckningsarbetet. Genom att minimera tiden till insats och maximera släckningsresursen planerar Forestgard att initialt kunna minska oplanerade bränder med cirka 25%.

Utmaningen är fortfarande tiden till insats och mängden vatten som kommer tidigt i brandförloppet. De allra flesta skogsbränderna skulle kunna släckas med vattnet i en petflaska om man är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Tiden från brandens start till att släckning påbörjas är helt kritisk för att stoppa brandförloppet. Även om räddningstjänsten snabbt larmas kan det även idag ta lång tid för att eskalera insatsen till flygande resurser och vattenbombande flygplan.

Henrik Lindberg

Bilden visar ett litet barn som leker med två bilder. Ansiktet på barnet syns inte.

HumanDoc

HumanDoc utvecklar ett innovativt rapporteringssystem för omvårdnadsplacerade barn och vuxna. Systemet hanterar och kvalitetssäkrar dokumentation, samt förbättrar vårdgivarens leverans.

Inkubatorbolaget HumanDoc vill frigöra mer tid för kontakt med utsatta individer

Grundaren och serieentreprenören Christina Melle har utvecklat ett rapporteringssystem för ökad effektivitet och kvalitet för företag inom omsorg- och familjehemsplacering. Nu hoppas hon att hennes innovation kan bidra till mindre administrativt arbete och mer tid för kontakt med utsatta barn, unga och vuxna.

Genom att samarbeta med Science Park och inkubatorn förväntar jag mig att få hävstång i bolagsbygget och att kunna närma mig marknaden med min produkt. Jag har väldigt mycket erfarenhet inom målmarknaden, och Science Park kan komplettera dessa kunskaper och hjälpa mig att hålla hög fart i utvecklingen av bolaget.

Christina Melle, grundare av HumanDoc

Christina är specialiserad socionom med många års erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Hon driver sedan tidigare företag inom omsorg, föreläsning, konsultuppdrag och familjehemsplacering. Hennes senaste bolag HumanDoc AB står bakom Nordens första digitaliserade system för till exempel familjehemsplacerade barn- och ungdomar, samt individer i HVB-boenden, stödboenden och skyddade boenden. Systemet, som Christina själv använt sig av i sina egna verksamheter, ska nu utvecklas till en SaaS-tjänst (Software as a Service). De tänkta kunderna är både privata aktörer och offentliga verksamheter inom branschen.

Tidskrävande administration sker på bekostnad av barnen

Socialtjänsten och företag inom omsorg- och familjehemsplacering kämpar ständigt med att hinna med uppföljning och dokumentation. Administrationen slukar upp så mycket tid, att det ofta innebär att placerade barn får mindre fysisk tid med socialtjänst och utförare. Detta leder till att flera barn far illa i samhället.

Med hjälp av det automatiserade systemet bakom HumanDoc skapas lika utförliga rapporter, som om en socialsekreterare själv skrivit dokumentationen. På så sätt blir ett tidskrävande administrativt arbete komprimerat till bara några minuters jobb. Systemet gör dessutom att inga användare diskrimineras och förutsättningarna blir lika för alla, oavsett språklig och skriftlig kompetens.

Systemet är i uppbyggnadsfasen och kommer att lanseras i augusti 2022. Flera företag har redan visat intresse för att använda systemet så snart det är färdigt. Framåt finns tankar om utforska möjligheterna med bland annat Artificiell Intelligens, för att vidareutveckla innovationen. HumanDoc anslöt till inkubatorprogrammet i december 2021, med målet att hålla hög fart framåt.

En person ligger på en sjukhusbrits med en mätare kopplade till sitt finger. En person i röda sjukhuskläder står vid sidan och håller i personens arm.

Skogh Innovations

Skogh Innovations utvecklar ett hjälpmedel som ska underlätta arbetet vid artärkatetersättning. Bakom affärsidén står narkosläkaren Johan Skogh.

– Ända sedan jag började jobba som narkosläkare på Ryhov för 20 år sedan har jag funderat på innovationer som skulle underlätta moment i mitt dagliga arbete. Jag är tacksam att jag nu har fått möjligheten att samarbeta med Science Park med idén jag klurat på under längst tid, berättar Johan.

Johan Skogh

Vill bidra till att effektivisera vårdens resurser

En artärkateter är ett tunt, ihåligt rör som placeras inuti en artär i kroppen. Den används bland annat när det finns ett behov att göra noggranna och kontinuerliga blodtrycksmätningar. Detta ingrepp är en mindre operation som i dagsläget genomförs på olika sätt, beroende på vilka lokala förutsättningar som finns. Nu utvecklar narkosläkaren Johan Skogh en ny produktinnovation som skapar möjligheten att standardisera utförande av ingreppet. En innovation som effektiviserar utnyttjandet av vårdens resurser.

Nu utvecklas och testas den patentsökta idén. Produkten förväntas nå marknaden under 2023.

Vill du veta mer om Skogh Innovations eller vårt inkubatorprogram?
Science Parks affärsutvecklare Henning Lindberg står i en lounge i Science Park Towers
Henning Lindberg
Affärsutvecklare, ansvarig för inkubatorn
Eleonor och David Magnusson som driver företaget I woof you. De står tätt tillsammans framför ett fönster.

I woof you

David och Eleonor Magnusson från Hok har tagit fram en app som ska underlätta vardagen för två vitt skilda målgrupper: ungdomar med psykisk ohälsa och vardagspusslande hundägare. Appen heter I Woof U och är ett av Science Parks inkubatorbolag.

Psykisk ohälsa hos unga är ett växande problem i samhället. Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen ungdomar som upplever psykiska besvär som ångest, stress och sömnproblem ökat de senaste åren. Idén bakom Science Parks nya inkubatorbolag I Woof U, väcktes när David och Eleonor själva fick uppleva hur en närstående kämpade med sin mentala hälsa.

Hon tyckte att det var jobbigt med kontakten med andra människor och mådde bara riktigt bra när hon var med hundar. Så vi har på nära håll sett vilken positiv påverkan en hund kan ha på den mentala hälsan hos människor

David Magnusson

”Våra släktingar var trötta på att passa vår hund”

David och Eleonor har själva har haft hund i många år. Därför fanns det ännu en anledning till att idén bakom I Woof U kom till. De upplevde nämligen en svårighet att komma i kontakt med andra hundägare, men även att det var svårt att få ihop livet med hundpassning och all planering det innebär.

Vi ville gärna träna vår hund i olika miljöer och ha en lekkompis till honom, men var hittar du en sådan? Sedan var våra släktingar trötta på att passa vår hund. Det kändes alltid obekvämt att fråga dem om hjälp och vi kände att vi utnyttjade dem

Eleonor Magnusson

Tanken om en digital gemenskap började gro. Ett community i form av en app som gör det möjligt för framför allt unga människor som mår dåligt att hjälpa hundägare med hundpassning. En plattform där medlemmarna kan dela med sig av sina erfarenheter till varandra.

Första versionen av appen släpptes i april 2022 och har redan över 1000 användare. Nu arbetar de vidare för att utveckla appen men även för att skapa ett omfattande utbildningspaket för hundpassare, som är speciellt anpassat för att inkludera individer som tror att de skulle må bättre av att spendera tid med hundar.

Science Parks coacher har utmanat bolagets sanningar

När David och Eleonor blev en del av inkubatorprogrammet förväntade de sig samtal och stöttning av en affärsutvecklare några timmar i veckan. Men bara efter några veckor insåg de att de redan hade fått och kunde få ut mycket er än så.

Vi har bland annat fått hjälp med att hitta nya kanaler för finansiering, fått värdefull kunskap om den digitala kundresan och erbjudits mycket hjälp både från jurister. Dessutom har vår affärsutvecklare utmanat våra ”sanningar” och gjort att vi nu har ett mycket bättre angreppssätt och produkt att gå till marknaden med.

David Magnusson