Ett foto på elledningar med en blå himmel

Zigrid

Med finurligt ingenjörskap har Zigrid framgångsrikt utvecklat en teknologi som kan generera elektricitet från en tidigare outnyttjad källa av spillvärme. Kostnaden som industrier har idag för att kyla spillvärme omvandlas till en effektiv intäktskälla genom att tillvarata en befintlig resurs. Samtidigt som teknologin genererar elektricitet som ökar den totala energieffektivitet för industriella processer. 

Zigrids innovation är skalbar och passar för olika industriella miljöer, från små fabriker till stora kraftverk. Den fungerar överallt där det finns lågtempererat vatten (45-90°C). Det nominerade bolaget har fått intresse nationellt och internationellt där de har visat framgång i testmiljöer och pilottester i verklig industriell miljö. Innovatörerna arbetar aktivt för att förbättra tekniken och utöka dess användningsområde. Detta kan också bidra till att minska CO2-utsläppen och minska beroendet av fossilbränslebaserad elproduktion.

Här kan du läsa mer om Zigrid

Zigrid bidrar till:

En ikon som visar det sjunde av FN:s globala mål som innebär "hållbar energi för alla".

Hållbar energi för alla

En ikon som visar det trettonde av FN:s globala mål som innebär "bekämpa klimatförändringarna".

Bekämpa klimatförändringarna

En del av Science Parks inkubator

Zigrid var en del av Science Parks inkubator från den 1 juni 2017 till den 31 maj 2020.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här