Ett stort antal lastpallar är staplade på varandra.

Trackmate

Trackmate har utvecklat en mjukvara som hjälper aktörer inom tillverkningsindustrin att få större kontroll över sina återanvändbara lastbärare. Med Trackmate får du tillgång till flera verktyg och funktioner som förenklar logistiska processer och skapar kontroll över företagets lastbärare.

Varje år försvinner, förstörs eller fastnar tiotusentals lastbärare i flödet till och från kund i tillverkningsindustrin, byggsektorn och transportsektorn. Det kan leda till produktionsstopp, logistikproblem och ökade kostnader. 

Med Trackmate effektiva lösningar får våra kunder kontroll på sina lastbärare och säkrar det cirkulära flödet. Varje lastbärare som återanvänds i stället för att bli en engångsprodukt minskar CO2-utsläppen och råvarubehovet. 

Fördelarna med Trackmate

Visualisering

Att veta var lastbärarna befinner sig är en förutsättning för att kunna skapa förändringar i ett problematiskt flöde.

Automation

Mycket data finns redan i befintliga system, det har bara inte sammanställts. Trackmate samlar in datan, beräknar och förutser händelser.

Tillgänglighet

Att erbjuda en enkel lösning till användarna att göra rätt är en nyckel till att få ett stort användande av Trackmate.

Vår lösning är designad tillsammans med användare för att den ska accepteras i alla led.

Affärsmodeller

Vi skapar nya möjligheter att styra kunders beteende med alternativa och effektiva affärsmodeller.

Teamet bakom Trackmate

Teamet bakom Trackmate består av de erfarna entreprenörerna

  • Pontus Carme
  • Emma Friberg
  • Victor Larsson
  • Sanna La Placa (ej i bild)

En del av Science Parks inkubator sedan april 2023

Science Parks inkubatorprogram är en långsiktig affärsutvecklingsinsats för hållbara startups med stor tillväxtpotential. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar sig ungefär 10 till inkubatorprogrammet.

Vi ser fram emot ett starkt samarbete kring vad Trackmate kan göra för Smålands många fantastiska tillverkningsföretag. Science Park har ett otroligt nätverk och en stor förståelse för vad företagen i och utanför regionen behöver och vill ha. Vår förhoppning är att vi tillsammans kan sätta strategier för hur RTIM kan växa och bli en viktig arbetsgivare i framtiden.

Pontus Carme, grundare

Trackmate Systems bidrar till:

En ikon som visar det tolfte av FN:s globala mål som innebär "hållbar konsumtion och produktion".

Hållbar konsumtion och produktion