Ett foto av en väg som går genom tallskog.

Skogsnejd

Skogsnejd gör det enkelt och billigt att köpa och spara i skog. Skog är en trygg och hållbar investering som passar utmärkt för att sprida risken i privata sparandet och samtidigt gynna miljön. Kom igång för så lite som 100 kr. Du kan när som helst köpa mer skog eller sälja den du har.

Inkubatorbolaget Skogsnejd vill göra det enkelt för fler att spara i skog

Det traditionella sättet att äga skog är invecklat och kräver mycket pengar, kunskap och tid. Idag finns det drygt 300 000 skogsägare i Sverige, men de blir allt färre och äldre. Science Parks nya inkubatorbolag Skogsnejd vill få fler att spara i skog och lära sig mer om denna enorma svenska naturtillgång. Lösningen är en digital tjänst som gör skogsägande enkelt, hållbart och tillgängligt för alla.

Med hjälp av Skogsnejd ska vem som helst – med hjälp av några enstaka klick – kunna spara i skog till en låg ekonomisk tröskel. Skogsnejd sköter sedan skogsförvaltningen anpassat efter kundens önskemål. Bolaget är en del av Science Parks inkubator sedan oktober 2022.

David Borg, Fredrik Laapotti och Oscar Buvari står framför en skog.

Det känns oerhört bra att få ett bollplank och stöttning inom områden som juridik, marknadsföring, affärsutveckling och finansiering för att ta Skogsnejd många steg framåt. Med hjälp av Inkubatorn hoppas vi hitta investerare som vill bidra till den fortsatta utvecklingen av vår tjänst.

David Borg, marknadsansvarig på Skogsnejd

Från hektar- till kvadratmeterstort skogsägande

Första steget i processen är att Skogsnejd köper in skogsfastigheter i egenskap av företag. Det innebär att bolaget tar hand om kontakt med mäklare, säljare, avtal, juridik, betalning och långsiktigt hållbar skogsförvaltning.

Skogsmarken säljs sedan till kund per kvadratmeter. Detta är unikt, eftersom skogsägande traditionellt sett säljs i stora fastigheter om flera hektar. Det innebär att en skogsfastighet idag är väldigt dyr att köpa. I södra Sverige får du betala ca 125 000 kronor per hektar.  Att i stället sälja skogen uppdelad i kvadratmeterstora enheter gör att den ekonomiska tröskeln blir låg.

Varje kvadratmeter säljs styckvis. Kunden kan när som helst köpa mer mark eller sprida sitt ägande till fler fastigheter och väljer själv balansen mellan avkastning och naturvärden.

Drömmen är att nå den internationella marknaden

Bakom Skogsnejd står rektorn Fredrik Laapotti (VD), digitala marknadsföraren David Borg (marknad) och UX-designern Oscar Buvari (UX Lead).

Idén om tjänsten väcktes när jag och min fru diskuterade om vi skulle köpa lite skog med våra sparpengar. Det visade sig vara väldigt krångligt – så det var bara att ta tag i utmaningen att göra det enklare.

Fredrik Laapotti, VD

Nu väntar en intensiv utvecklingsperiod för teamet. Samtidigt letar de finansiering för att kunna köpa första skogsfastigheten. Under 2023 är planen att lansera tjänsten i Sverige för att senare fortsätta utomlands. Det långsiktiga målet är att göra det enkelt och hållbart att spara i skog – både lokalt och globalt. I länder utan allemansrätt blir erbjudandet även friluftsmöjligheter. Exempelvis i Danmark – där du i privatägd skog endast får vistas dagtid på vägar och stigar.

Arbetet med Skogsnejd har belyst värdet av allemansrätten! Jag har börjat uppskatta mina joggingrundor eller MTB-turer i skogen på ett helt annat sätt. Det är så himla motiverande att kunna bidra till att människor världen över får samma möjligheter tack vare Skogsnejd, även om landet saknar allemansrätt.

Oscar Buvari, medgrundare

Så funkar Skogsnejd

1

Skogsnejd köper skogsfastigheter

Skogsnejd köper in skogsfastigheter i egenskap av företag. Vi tar alltså hand om kontakt med mäklare, säljare, avtal, juridik, betalning och långsiktig hållbar skogsförvaltning.

2

Skogen säljs per kvadratmeter

I traditionellt skogsägande säljs skog ofta i stora fastigheter om flera hektar, varav en hektar är 10 000 m². Det innebär att en skogsfastighet är dyr att köpa, eftersom en hektar kostar allt mellan 20 000 kr till 160 000 kr beroende på läge och kvalitet. I Skogsnejd köper du ”digitala värdebärare” (tokens) som var för sig representerar en kvadratmeter skog.

3

Enkelt komma igång

Varje värdebärare (token) representerar en (1) kvadratmeter skog vilket gör det enkelt och billigt att komma igång med skogsägande. Du kan när som helst köpa mer ledig skogsmark samt sprida ditt ägande i flera fastigheter. Syftet kan vara att minska risken eller använda Skogsnejds plattform tillsammans med likasinnade för att t.ex. göra om till naturskog eller använda andra avverkningsmetoder. Skogsnejd som företag lägger ingen värdering i hur skogen sköts så länge det är långsiktigt hållbart och uppfyller företagets klimat- och miljömål.

4

Du vet exakt vad du äger

Fördelarna är att du vet exakt vilken skog som ägs, hur den förvaltas och ges till och med möjlighet att påverka den långsiktiga utvecklingen. Förvisso har vi allemansrätt i Sverige men vi uppmuntrar våra kunder att ofta besöka sina skogsbitar. Välkommen ut i skogen!

En del av Science Parks Inkubator

Skogsnejd var en del av Science Parks inkubator från den 1 november 2022 till den 31 oktober 2023.

Science Parks Inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om Inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här