En bild som visar en skiss av företaget Robwastes sorteringsmaskin för plastavfall.

Robowaste

Robowaste AB har utvecklat en sorteringsmaskin som ska hjälpa byggavfallshanterande företag att omvandla kostnader till intäkter.

Conny Norman driver sedan många år tillbaka ett bolag som jobbar inom rivningsindustrin och har länge arbetat för en mer hållbar hantering av det avfall som produceras där.

Det var i början av 2016 som Science Park genom projektet Innovation Runway etablerade ett samarbete med Normans AB. Innovation Runway hjälpte Normans AB med att bekräfta behovet på marknaden, att göra en omvärldsspaning för att kartlägga flöden och volymer på avfall och teknik, priser, energiåtervinning samt att rita en global marknadskarta inklusive trender, miljöincitament och konkurrens. Resultatet för Normans AB utvecklades till en ny teknisk produkt, affärsstrategi och en avknoppning, Robowaste AB, som grundades i februari 2018.

Robowaste bidrar med:

En ikon som visar det nionde av FN:s globala mål som innebär "hållbar industri, innovationer och infrastruktur".

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En ikon som visar det tolfte av FN:s globala mål som innebär "hållbar konsumtion och produktion".

Hållbar konsumtion och produktion

En del av Science Parks inkubator

Robowaste var en del av Science Parks inkubator från den 1 mars 2018 till den 31 januari 2019.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här