Rapid Dimension

Värnamobaserade Rapid Dimension är en teknologistartup som vill skapa mer robusta och hållbara kedjor och system för komponentförsörjning inom industri. På en marknad där tillverkningstekniken ständigt utvecklas och utmaningar som tillförlitlighet och användbarhet fortfarande hindrar fullt genomslag, stiger Dimension upp med en vision om att riva ner barriärerna för användning av additiv tillverkning.

Rapid Dimension erbjuder en produkt som ger företag möjligheten att skapa ett digitalt bibliotek med ritningar av olika komponenter. Vid behov kan dessa sedan enkelt och snabbt produceras med hjälp av ny, banbrytande 3D-teknologi. Genom etablerade cirkulära flöden för material, där avfallsmaterial återanvänds för produktion av 3D-material, strävar de efter hållbarhet och minimering av miljöpåverkan. Deras unika bio-baserade metod för utveckling av material gör att produktionen inte kompromissar med funktionalitet.

Affärsidén går ut på att revolutionera additiv tillverkning genom att erbjuda pålitliga och användbara lösningar. Rapid Dimension utgår från tre huvudaspekter – tillförlitlighet, användbarhet och nytta – för att adressera de nuvarande bristerna inom AM-teknologin. Detta leder till ökad hållbarhet, ökad flexibilitet i leveranskedjan och kostnadsbesparingar för kunderna.

Här kan du läsa mer om Rapid Dimension

En del av Science Parks inkubator

Rapid Dimension var en del av Science Parks inkubator från den 12 juni 2020 till den 30 juni 2022.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här