En man iklädd skjorta står och håller i en ipad.

Netpublicator

Netpublicator är ett produktbolag med inriktning mot mobilitet. Ett koncept för digital distribution av handlingar till läsplattor, datorer och telefoner.

Netpublicators resa började med ett kundbehov för papperslösa möten inom den offentliga sektorn. Med tiden har samma kundbehov visat sig inom den privata sektorn. Gemensamt för alla våra kunder är att de vill ha flexiblare och smidigare system och arbetssätt där information färdas smidigare, enklare och snabbare. Gemensamt är även kravet på hög säkerhet. Genom spjutspetsteknologi levererar vi vad våra kunder förväntar sig idag, såväl som i framtiden.

Med tiden har vi utvecklat fler tjänster till marknaden där alla har ett fokus på mobilitet.

Hanterar känsliga dokument

Systemet används flitigt inom politiken av många kommuner och landsting, inom fackförbund, statliga verk, men även inom näringslivet i tex styrelser. Flera av våra kunder är några av Sveriges största organisationer.

Gemensamt för samtliga organisationer, stora som små, är att de hanterar känsliga dokument och ställer stora krav på säkerhet, tillgänglighet och kontinuerlig utveckling.

Netpublicator Docs är Sveriges i särklass mest använda system för papperslösa möten. Ett system som även används i andra nordiska länder.

Här kan du läsa mer om Netpublicator.