Ett foto på två händer som arbetar på en laptop med ett stetoskop framför

Medster

Medicinsk kunskap förnyas ständigt, vilket företaget Medster såg som en tillgång. De erbjuder en plattform för att förvalta den nordiska traditionen av oberoende och transparent kunskap. Genom att erbjuda digitala utbildningar strävar Medster efter att revolutionera tillgången till kunskap och främja en hållbar arbetsmiljö.

Medster är grundat av barnläkaren John Terlinder år 2018 som insåg behovet av ett livslångt lärande för att upprätthålla kvaliteten inom vården. Plattformen gör det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att enkelt skapa och dela sina utbildningar i landet och världen. Genom att effektivisera sjukvårdens fortbildning med online-kurser möjliggör företaget för fler att lära sig mer. Tid för mer patientkontakt frigörs när kursdeltagarna kvar vara kvar i produktionen. 

Detta möjliggör ett livslångt lärande som är både roligt och lättillgängligt, samtidigt som det eliminerar hinder som reseavstånd. Medster strävar efter att vara en oberoende och transparent plattform där kunskap delas fritt och öppet för att gynna alla inom vården. Utöver att erbjuda digitala utbildningar, prioriterar de även en hållbar arbetsmiljö för sina medarbetare och samhället i stort. Genom att främja hållbara resvanor och minska resursförbrukningen strävar Medster efter att aktivt bidrar till en bättre värld.

Här kan du läsa mer om Medster

Medster bidrar till:

En ikon som visar det tredje av FN:s globala mål som innebär "god hälsa och välbefinnande".

God hälsa & välbefinnande

En ikon som visar det fjärde av FN:s globala mål som innebär "god utbildning för alla".

God utbildning för alla

En ikon som visar det femte av FN:s globala mål som innebär "jämställdhet".

Jämställdhet

En ikon som visar det trettonde av FN:s globala mål som innebär "bekämpa klimatförändringarna".

Bekämpa klimatförändringarna

En del av Science Parks inkubator

Medster var en del av Science Parks inkubator från den 29 november 2018 till den 30 september 2020.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här