Ett foto på en person som håller i en mobiltelefon

Infospread

Infospread är en ledande aktör inom produktutveckling för kollektivtrafik och mobilitet. De har utvecklat produkten MobiTime för att effektivisera resandet i två tredjedelar av Sveriges regioner.

Infospread har framstått som en banbrytande kraft sedan sin etablering år 2005. Drivna av passionen för att göra resandet smidigare för alla har de utvecklat digitala lösningar som gör skillnad för resenärer över hela landet. Produkten har skapats med ett nära samarbete med trafikhuvudmän och partners.

Användarvärde och engagemang – centrala delar för framgången

En av Infospreads viktigaste principer är att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer. Deras fokus på användarvärde och engagemang för kundernas behov har varit centrala för deras framgångar på marknaden.Sedan integrationen med Progrits år 2020 har Infospread öppnat upp en ny fas av tillväxt och utveckling. Tillsammans strävar de efter att fortsätta förbättra resandet för alla, med en större resursbas och en starkare position på marknaden.