Bilden visar ett litet barn som leker med två bilder. Ansiktet på barnet syns inte.

HumanDoc

HumanDoc utvecklar ett innovativt rapporteringssystem för omvårdnadsplacerade barn och vuxna. Systemet hanterar och kvalitetssäkrar dokumentation, samt förbättrar vårdgivarens leverans.

Inkubatorbolaget HumanDoc vill frigöra mer tid för kontakt med utsatta individer

Grundaren och serieentreprenören Christina Melle har utvecklat ett rapporteringssystem för ökad effektivitet och kvalitet för företag inom omsorg- och familjehemsplacering. Nu hoppas hon att hennes innovation kan bidra till mindre administrativt arbete och mer tid för kontakt med utsatta barn, unga och vuxna.

Ett porträtt på entreprenören Christina Melle. Bilden är i svartvitt och Christina står framför ett fönster.

Genom att samarbeta med Science Park och inkubatorn förväntar jag mig att få hävstång i bolagsbygget och att kunna närma mig marknaden med min produkt. Jag har väldigt mycket erfarenhet inom målmarknaden, och Science Park kan komplettera dessa kunskaper och hjälpa mig att hålla hög fart i utvecklingen av bolaget.

Christina Melle, grundare av HumanDoc

Christina är specialiserad socionom med många års erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer. Hon driver sedan tidigare företag inom omsorg, föreläsning, konsultuppdrag och familjehemsplacering. Hennes senaste bolag HumanDoc AB står bakom Nordens första digitaliserade system för till exempel familjehemsplacerade barn- och ungdomar, samt individer i HVB-boenden, stödboenden och skyddade boenden. Systemet, som Christina själv använt sig av i sina egna verksamheter, ska nu utvecklas till en SaaS-tjänst (Software as a Service). De tänkta kunderna är både privata aktörer och offentliga verksamheter inom branschen.

Tidskrävande administration sker på bekostnad av barnen

Socialtjänsten och företag inom omsorg- och familjehemsplacering kämpar ständigt med att hinna med uppföljning och dokumentation. Administrationen slukar upp så mycket tid, att det ofta innebär att placerade barn får mindre fysisk tid med socialtjänst och utförare. Detta leder till att flera barn far illa i samhället.

Med hjälp av det automatiserade systemet bakom HumanDoc skapas lika utförliga rapporter, som om en socialsekreterare själv skrivit dokumentationen. På så sätt blir ett tidskrävande administrativt arbete komprimerat till bara några minuters jobb. Systemet gör dessutom att inga användare diskrimineras och förutsättningarna blir lika för alla, oavsett språklig och skriftlig kompetens.

Systemet är i uppbyggnadsfasen och kommer att lanseras i augusti 2022. Flera företag har redan visat intresse för att använda systemet så snart det är färdigt. Framåt finns tankar om utforska möjligheterna med bland annat Artificiell Intelligens, för att vidareutveckla innovationen. HumanDoc anslöt till inkubatorprogrammet i december 2021, med målet att hålla hög fart framåt.

En del av Science Parks inkubator

HumanDoc var en del av Science Parks inkubator från den 17 december 2021 till den 31 december 2023.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här