En brandman står framför en stor eldsvåda.

Firelight

Firelight utvecklar en innovativ brandslang med inbyggd belysning för att öka säkerheten inom bland annat Räddningstjänsten.

Innovationen underlättar i arbetssituationer där sikten är dålig och gör det enklare att orientera sig fram i riskfyllda miljöer. Allt med hjälp av Firelights slang med invävda lysdioder, som gör att det alltid finns en upplyst väg ut eller tillbaka till säkerheten.

Teamet bakom Firelight består av Fredrik Karlsson, Maria Pettersson, Anders Östring.

– Vår idé bygger på en utökad säkerhet för områden som använder vattenslang, speciellt räddningstjänsten som arbetar i miljöer med rök och behov av ljus, inne i mörka rökfyllda byggnader där det är livsviktigt att ha en livlina tillbaka till säkert område.

Maria Pettersson, VD Firelight

Firelight bidrar till:

En ikon som visar det åttonde av FN:s globala mål som innebär "anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt".

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En del av Science Parks inkubator

Firelight har varit en del av Science Parks inkubator sedan 1 september 2023.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här