Ett foto på en äldre man och kvinna som sitter på en bänk

Evig utveckling

Stora utmaningar inom vård och omsorg väntar. En växande äldre befolkning ger ett ökat behov av omvårdnad. Samtidigt som bristen på utbildad omvårdnadspersonal gör att mer personal utan utbildning anställs. Detta leder till bristande och varierande kvalitet som i förlängningen kan leda till felaktiga beslut som både kostar pengar och hotar patientens säkerhet. De utvecklar system med integrerat kunskapsstöd för att säkra korrekt informationsöverföring för omvårdnadspersonal till sjuksköterska.

Med erfarenhet som undersköterska, distriktssköterska och FoU-ledare har Emma Grundström fått unik inblick i omvårdnadsarbetet och dess krav. Genom Evig Utveckling vill hon dela denna kunskap och erbjuda omvårdnadspersonal ökade resurser för att skapa kvalitativ vård där varje individ sätts i fokus. Stödet som Evig Utveckling har utvecklat erbjuds i både digital och analog form för att kunna stötta så många som möjligt. På så vis stärks patientsäkerheten samtidigt som onödiga eskaleringar och kostnader minskas.

Genom att erbjuda ökad kunskap och beprövade metoder strävar Emma Grundström efter att vara en resurs och ett stöd för omvårdnadspersonal i deras arbete med att möta dagens och framtidens utmaningar inom vård och omsorg. Med en vision om ständig utveckling och hög kvalitet i vården är Evig Utveckling ett viktigt bidrag till en bättre framtid för vårdtagare och personal.


Här kan du läsa mer om Evig Utveckling

En del av Science Parks inkubator

Evig Utveckling var en del av Science Parks inkubator från den 21 augusti 2019 till den 31 januari 2022.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubatorprogrammet här