En bild tagen på natten över en stadsmijö med upplysta vägar.

Energy Director

Digital infrastruktur för framtidens energi och realtidsoptimering och tjänstekombinering för energiresurser.

Energy Director jobbar för att:

Öka lönsamheten

Många energiresurser utnyttjas inte maximalt vilket ger utrymme för ökad lönsamhet utan stora investeringar.

Minska fossilberoendet

När de förnybara resurserna används effektivare, behövs fossilbaserade kraftverk inte i samma utsträckning.

Minska prisfluktuationer

Optimerad energiproduktion leder till en stabilare prisnivå för konsumenterna, vilket är en stor fördel för samhället.