En bild på ett kontor med bord, stolar, TV och fönster.

Awaio

Bara tio procent av våra kontorsytor i Sverige nyttjas. Detta innebär att nio av tio kvadratmeter inte används alls. Samtidigt står fastighetssektorn för hela 40% av det globala CO2-utsläppen. Ska vi ändå bygga kontorsfastigheter? Awaio tar delningsekonomin till kontorsbranchen genom en app där du kan hitta, boka och dela ditt kontor med andra.

Awaio har ett klart uppdrag: att erbjuda innovativa lösningar som ger alla funktioner och fördelar som en modern arbetsplats behöver, samtidigt som de minimerar kostnader och miljöpåverkan. Deras vision innebär att revolutionera hur vi ser på kontorsmiljön genom att främja cirkulär användning av befintliga resurser och minska vår påverkan på miljön. 

Maximerar underhållet av kontorsutrymmen – en ökning på 95 procent

Lösningarna effektiviserar administrationen och underhållet av kontorsutrymmen med upp till 95% genom en översiktlig bild av nyttjande och användningsstatistik. Awaio erbjuder en plattform för att optimera kontorsmiljön baserat på faktiska behov och användningsmönster, vilket möjliggör kostnadsbesparingar och ökad hållbarhet. Deras tjänster ger full kontroll över kontorets dynamik genom realtidsöversikt över närvaro, beteende och beläggning. Detta möjliggör strategiska beslut och optimering av resursanvändningen.

Här kan du läsa mer om Awaio

En del av Science Parks inkubator

Awaio var en del av Science Parks inkubator från den 1 september 2020 till den 30 april 2022.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här