En bild tagen på natten över en stadsmijö med upplysta vägar.

Aire

Från grön energi till hållbar energi! Genom avancerad AI-teknik och vårt virtuella kraftverk, gör Aire väderberoende energi planerbar och hållbar för nästa generation.

Aire jobbar för att:

Öka lönsamheten

Många energiresurser utnyttjas inte maximalt vilket ger utrymme för ökad lönsamhet utan stora investeringar.

Minska fossilberoendet

När de förnybara resurserna används effektivare, behövs fossilbaserade kraftverk inte i samma utsträckning.

Minska prisfluktuationer

Optimerad energiproduktion leder till en stabilare prisnivå för konsumenterna, vilket är en stor fördel för samhället.

Aire bidrar till:

En ikon som visar det sjunde av FN:s globala mål som innebär "hållbar energi för alla".

Hållbar energi för alla

En ikon som visar det nionde av FN:s globala mål som innebär "hållbar industri, innovationer och infrastruktur".

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En del av Science Parks inkubator

Aire har varit en del av Science Parks inkubator sedan 1 september 2022.

Science Parks inkubator stöttar nya och innovativa startups som strävar efter att göra verklig skillnad för både samhälle och planet. Här får entreprenörer den hjälp de behöver för att ta nästa steg mot lönsamhet och hållbar tillväxt. Programmet pågår under 6 till 24 månader och erbjuder bland annat skräddarsydd affärsutveckling varje vecka, hjälp att hitta finansiering och tillgång till verktyg och modeller.

Är du nyfiken på att veta mer om inkubator-programmet?

Läs mer om inkubator-programmet här