8 tips: Så ökar du ditt företags innovationsförmåga

Innovation, Ledarskap, Tips

Vill du stärka din innovationskraft och börja bygga en innovativ företagskultur? Här kommer några tips på hur du ökar din innovationsförmåga!

1. Ta reda på ditt varför

Att veta varför vi gör saker skapar motivation och energi. Ett tydligt varför leder vägen fram de dagar motstånd och utmaningar gör sig påminda. Det underlättar planeringen framåt och hjälper oss när vi måste fatta beslut. Ett genomarbetat varför blir katalysatorn i hela innovationsarbetet. Varför behöver ditt företag innovation?

2. Titta på din omvärld

Utan spaning, ingen aning brukar man säga. Våra resonemang och beslut bygger på information. Har vi brist på information leder det till spekulation. Spekulation har en tiopotens på information, det vill säga vi upplever saker som tio gånger bättre, eller tio gånger sämre än de egentligen är.

Att fatta beslut utifrån information ger oss en större träffsäkerhet och ökar våra chanser att faktiskt lyckas med det vi vill. Hur ser din omvärld ut?

3. Lär känna din kund

Ditt företags främsta syfte är att lösa dina kunders problem. Löser du problemet har du tillfört ett värde till din kund. Och för att förstå dina kunders problem behöver du ta del av deras vardag. Företag som tillbringar tid hos kunden för att observera, förstå och fråga har avsevärt större möjlighet att utveckla produkter och tjänster som löser ett riktigt problem. Och kunder köper produkter som tillför ett värde. Vad kan du göra för att förstå kundens problem?

två kollegor står framför en whiteboard och diskuterar

4. Uppmuntra nya idéer och avsätt resurser till generering och utveckling

Genom att prata om kundens problem startar du en naturlig process hos de flesta människor. Hur kan vi lösa problemet? Människan har en inbyggd problemlösningsförmåga och företag behöver uppmuntra anställda till att hitta lösningar. Men för att hitta lösningar behöver vi först förstå problemet.

Genom att aktivt uppmuntra, allokera och belöna medarbetare att använda en del av sin tid till problemlösning skapar du ett aktivt idéflöde i organisationen.

Idéflödet behöver fångas upp av en mottagare och vidareutvecklas i en process inom organisationen. Hur jobbar ni för en aktiv idégenering?

5. Skapa samarbeten mellan olika avdelningar och funktioner

Ensam är inte stark och summan av delarna är större än helheten. Det är i mötet mellan människor med olika bakgrund, kunskap, insikter och åsikter som innovationen föds. Tänk dig en rubiks kub. Om vi bara tittar från ett håll tror vi oss veta hur resten av kuben ser ut, men det är först när vi vänder den om som vi får flera perspektiv. Det samma gäller våra idéer. Genom att sätta dem i ett annat perspektiv så får vi möjlighet se andra saker. Framgångsrika företag skapar både en kultur och en process för att få olika människor och avdelningar att samverka kring utvecklingen av en idé. Vad kan ni gör för att skapa en interaktion mellan olika delar av företaget?

6. Testa det du inte vet

Om vi saknar kunskap och information har vi två val – gissa eller ta reda på fakta. Frågan är egentligen ganska enkel. För att våga investera eller ta en risk vill du vara så säker som möjligt på att investeringen ger avkastning eller att risken är så liten som möjligt. Så varför gissar så många företag när det gäller sina idéer? Genom att tidigt testa dina produkter mot din tänka marknad får du ovärderlig kunskap att ta med dig i det fortsätta utvecklingsarbetet. Och genom att involvera kunden och dina samverkanspartner i processen hittar ni nya vägar framåt när problem uppstår. Dessutom har ni roligt på vägen. Vad behöver du göra för att testa din idé i ett tidigt stadium och kontinuerligt längs vägen?

7. Utse en champion och jobba i team

Innovationsarbete och att ta ett kundproblem till marknaden i form av en ny produkt eller tjänst tar lång tid och kräver tålamod. För att lyckas med denna process behöver alla innovationer en Champion, alltså en eldsjäl och gardian angel som ansvarar för att idén utvecklas och utvärderas på sin resa mot marknaden, som ser till att rätt resurser allokeras för uppgiften och att genomföranden är förankrat hos såväl kund som ledning. Runt denna champion behövs ett team av kompetenser för att lyckas. Hur utser du champions för era idéer?

8. Jobba i en ständigt reflekterande process

Hur väl vi än sätter oss in i kundens problem, omvärldsspanar, samverkar, testar våra idéer och jobbar i team så behöver vi lägga till reflektion och lärande i varje steg. Att jobba med innovation är ingen resa från a till b utan en spännande upplevelse där kartan ritas och ritas om längs vägen. Vi stannar vid en utsiktsplats, väljer en annan väg, kör i diket och tar motorvägen när så krävs. Det som styr vår process mot nästa steg är insikten vi gjort i det förra och där värdeskapandet blir kompassen som tar ut vår riktning.

Är du redo för reflektion och lärande? Då har du lagt grunden för att börja jobba med innovation.

Välkommen på innovationsfrukost och coaching

Vill du veta mer om innovativa företagskulturer, hur ni stärker er egen förmåga och helt enkelt komma igång? Anmäl dig till vår Innovationsfrukost eller boka ett möte med en av våra affärsutvecklare.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!

Anmäl dig till vår innovationsfrukost den 7/4