4 trender för framtidens arbetsplats

Jag sitter vid det som har kommit att bli min favoritarbetsplats under min snart månadslånga isolering med förkylningssymptom. Skrivbordet står mitt i vardagsrummet, där vi har äldsta sonens dator placerad för att ha insyn i hans värld.

Givetvis för att kunna kontrollera – men allra mest för att hålla oss uppdaterade, delaktiga och för att förstå den virtuella värld som en 11-åring till stor del befinner sig i. En värld som för oss vuxna ofta är stängd.

Transparens som verktyg för inkludering

Jag tänker att det funkar ungefär på samma sätt med dagens lösningar för flexibla arbetsplatser. Vi håller oss bättre uppdaterade och delaktiga i det som händer i organisationen när vi ibland överhör vad som sägs och får insyn i det som händer. När vi lätt kan tillföra ett perspektiv till det samtal som förs. Med transparens kommer en större förståelse och känsla av inkludering som en positiv bieffekt – för både individen och organisationen.

Jag skulle nog kunna titulera min 11-åring som ”gamer”. Det är ett epitet som mitt samvete fortfarande brottas med att acceptera fullt ut – trots att det har gett honom superskills i allt från engelska till programmering. Den största anledningen till mitt ibland dåliga samvete är troligtvis alla de artiklar som fortfarande belyser gaming som mest negativt.

En pojke med glasögon sitter och spelar spel på dator med stor skärm

Gamers – framtidens kirurger?

Som förälder blir jag därför överlycklig när jag trillar över artiklar som åskådliggör alla de positiva effekter vi ser hos gamers. Fingerfärdighet är en sådan – varför det kan vara en perfekt hobby för en kirurg. Spelandet bidrar också till att öka den kognitiva kapaciteten, sin reaktionsförmåga, problemlösning och vissa sociala- och ledarskapsförmågor.

Att jag trillar in på de här artiklarna just nu beror på att jag jagar efter spaningar och rapporter om framtidens arbetsplatser, som en del av vårt strategiarbete på Science Park.  Efter att plöjt ett antal trendspaningar, rapporter och gjort undersökningar hos framtidsentusiasterna i mitt eget nätverk kan jag sammanfatta min spaning i fyra trender. Någon kanske redan är en del av din vardag, medan en annan ligger LÅNGT fram i tiden för din arbetsplats.

#1 Gaming kompetensutvecklar medarbetarna

För många kommer gaming att vara en naturlig del av arbetsplatsen – vi vet att spelmekanismer helt enkelt får människor att lära sig nya saker snabbare. Och lärandemiljöer är i högsta grad något som bör prioriteras på framtidens arbetsplatser. Vissa futurister menar att vi kommer behöva så mycket som 11 timmar kompetensutveckling – per vecka! – för att hänga med i utvecklingen som sker i just vår bransch. Både där vi befinner oss nu, och för alla de karriärbyten vi kommer att göra under våra arbetsliv.

Den arbetsgivare som inte kopplar nyckeltal till medarbetarens kompetensutveckling kommer inte vara attraktiv bland vare sig arbetstagare eller kunder. Det är en livsavgörande faktor för att kompetens- och framtidssäkra en organisation. Ansvaret för kompetensutveckling blir fördelat mellan arbetsgivare och arbetstagare – viljan måste finnas hos båda parter.

En skärmdump på en bild med ett rött hjärta av ettor och nollor

#2 AI blir din nya kollega och assistent

När fakta blir lättillgänglig samtidigt som logik och samband kan skötas av en AI, blir de mjuka egenskaperna (så kallade ”soft skills”) ännu viktigare än tidigare. Vi pratar om förmågor som:

  • kreativitet
  • social kompetens
  • ledarskap
  • att kunna coacha och instruera
  • service mind
  • anpassningsförmåga
  • förmåga att lära om och lära nytt
  • empati

Åtminstone till dess att artificiell intelligens lärt sig även dessa. Till och med delar av ledarskapet – eller åtminstone chefskapet – spås i framtiden kunna skötas av en AI, och förenklas genom exempelvis appar.

För dig som individ betyder utvecklingen av AI att du kommer ha tillgång till din egen – en artificiell intelligens som håller koll på dina personliga algoritmer, och som du kan träna upp för att den ska förstå och tolka dig. Vi kommer ha med oss dessa personliga AI´s överallt – inte minst till arbetsplatsen. Där blir frågan om vilka verktyg du bemästrar en ickefråga. När alla enheter och verktyg börjar prata med varandra kommer du själv att välja så väl operativsystem som hjälpmedel utifrån vad som passar dig bäst.

#3 Individen blir vinnaren när gränserna mellan arbete och fritid suddas ut

När tekniken visar att det är möjligt (och chefen litar på medarbetaren) att sköta arbetet hemifrån kommer gränserna mellan fritid och arbete att suddas ut. Det innebär färre timmars pendling, möjlighet att behålla jobbet när du flyttar och reser och möjlighet att söka team-medlemmar över hela världen. Behovet av kontorsplatser minskar medan vårt sökande efter platser för fysisk och social interaktion ökar.

Var du jobbar, vilka du samarbetar med, affärsmodeller och ägandet i våra företag – flexibiliteten kommer att öka inom alla dessa områden.

Just ägandet spås i framtiden ha mer dynamiska strukturer och en trend visar på fler medarbetarägda företag. I takt med att gig-ekonomin växer blir både coworking och communities viktigare för både nätverk och business.

En grupp glada människor med olikfärgade kepsar och glasögon deltar i en workshop

#4 Kultur blir viktigare än struktur – på riktigt

”Culture eats strategy for breakfast” sägs det. Att jobba med din företagskultur blir viktigare än arbetet med såväl strategi som struktur. Låsta strukturer försvårar för – och till och med hindrar – oss att vara innovativa. Det har vi inte råd med – då springer konkurrenterna om.

Även hierarkier inom företag kommer även att minska. Anledningen är helt enkelt att den interna konkurrensen om vem som ”klättrar” fortast i karriärtrappan eller vem som framstår som bäst inför chefen, gör att vi sänker varandras goda idéer. Föreställ dig att du som ledare eller bolagsägare i framtiden inte längre belönar beroende på rankning utan istället på intelligent risktagande, nya idéer och goda resultat.

Företagsledare jobbar på olika sätt för att öka innovationsgraden i sin organisation. Något som är säkert är dock att du inte kan beordra en isbit att smälta. Istället måste du skapa ett klimat som gör att isbiten antar en ny form. Höjer du temperaturen några grader, kan du påverka med vilken hastighet isbiten smälter. Samma sak gäller för din organisation. Innovation skapas inte av att du talar om för dina medarbetare att vara mer innovativa. Det kommer av att du som ledare skapar rätt förutsättningar och kultur för ett blomstrande innovationsklimat på ditt företag.

 Och detta kommer vara avgörande för om ditt företag följer med in i nästa årtionde.

Community

Gillar du - precis som vi - idéer, företagande och att träffa inspirerande människor? Bli en del av vår community!