En person står inuti en enorm glaskupa i skogen. Kupan är formad som en glödlampa. Runt omkring personen flyger sprakande gnistor.

Vad är patent och kan jag skydda min idé?

Ingen gillar en idétjuv – särskilt inte om du själv är hjärnan bakom idén som blir stulen. Men kan man verkligen skydda en idé? Och vad är patent, egentligen?

När vi tänker på att skydda en idé, är det oftast registrering av patent-, design- och varumärkesskydd som fladdrar förbi i vårt medvetande. Men sanningen är att idéer och koncept i sig inte kan skyddas genom registrering. Det betyder däremot inte att du behöver stå chanslös mot potentiella copycats. Det finns alltid möjlighet att vidta försiktighetsåtgärder och hemlighålla de värdefulla idéer du inte önskar att andra ska få tillgång till. Att skapa och skydda företagshemligheter är ofta ett effektivt sätt att skydda dina idéer.

Om du däremot ställer dig frågan: ”Kan jag skydda min produkt, tjänst eller mitt företag?” är svaret – ja! Har du pengarna som krävs kan du med stor sannolikhet investera i någon form av registrerat skydd för din produkt. Om din innovation eller uppfinning inte uppfyller kraven för att få ett patent, kanske du kan skydda dess design. Och om den inte heller uppfyller designkraven kan du ta hjälp av skickliga varumärkesbyggare, redo att hjälpa dig skapa ett varumärke som uppfyller kraven för att kunna registreras.

Science Parks affärsutvecklare sitter tillsammans med en entreprenör och arbetar fokuserat. De sitter vid ett litet runt bord med en dator framför sig. Båda tittar på datorn.

Ställ dig frågan: ”Bör jag skydda? Och i så fall hur?”

Självklart kan du investera i ett registrerat skydd, precis som du kan anställa personal, bygga en lagerlokal eller förvärva ett annat företag om du har de finansiella möjligheterna. Men frågan borde inte bara vara ”kan jag”, utan snarare ”bör jag”? Det handlar inte bara om möjligheten, utan också om syftet. Vad kommer din investering att bidra med? Hur kommer den att påverka företagets tillväxt? Om du överväger att skydda din idé med patent, design eller varumärke är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är en möjlighet, utan också en kostnad. Dessutom måste du i vissa fall avslöja din innovation för att kunna skydda den. Är du beredd att offentliggöra den – eller är det bättre att bevara den som en företagshemlighet?

Så den rätta frågan att ställa är inte ”KAN jag skydda”, utan ”bör jag skydda och i så fall, hur”?

Inte en garanti för framgång

Det är viktigt att förstå att en patent- eller annan registreringsprocess inte är ett mått på om en idé är ”bra” eller ”smart”. Att en idé har godkänts för ett registrerat skydd betyder inte automatiskt att den har någon affärsnytta, förmåga till tillväxt eller lönsamhet. Det finns däremot kriterier som måste uppfyllas för att kunna få ett skydd – som till exempel:

Nyhet

Idén måste vara något nytt som inte har presenterats tidigare.

Uppfinningshöjd

Det måste finnas ett kreativt språng över tidigare känd teknik.

Industriell tillämpbarhet

Uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt.

Särskiljningsförmåga

Varumärket bör kunna särskilja dina varor eller tjänster från andras.

Särprägel

En design måste ha särprägel för att vara skyddsvärd.

Verkshöjd

För upphovsrätt skydd, måste verket ha nått en viss nivå av originalitet.

Expertrådgivning med Science Parks partners

På Science Park har vi en gedigen skara av partners med experter inom till exempel webbutveckling, ekonomi, juridik och produktutveckling. När det kommer till frågor om patent och andra immaterialrättsliga frågor har vi ett nära samarbete med experterna på vårt partnerbolag AWA. Tillsammans stöttar vi dig och din affärsidé genom varje fas av din entreprenörskapsresa. Boka kostnadsfri coaching här.