Abstrakt bild av ett blått ljussken som slingrar sig genom en svart bakgrund.

Vad är artificiell intelligens? – 8 AI-förmågor

Alla pratar om det – men vad är artificiell intelligens egentligen och hur är det relevant för ditt företag? Det här är en crash course i miniformat för dig som vill få en övergripande förståelse för vad AI handlar om. Du kommer också att få ta del av åtta grundläggande AI-förmågor och exempel hur de redan idag är en del av vår vardag.

Vad är artificiell intelligens?

AI (artificiell intelligens) är ett samlingsnamn för många olika tekniker, som används på många olika sätt. Det gemensamma för dem är att de drar slutsatser av historisk data. Det vill säga data som kan finnas sparad i till exempel ett affärssystem, ett Excel-dokument, en text eller i bilder.

En del av vår vardag

Närbild på en hand som håller i en telefon. På telefonen används en GPS-app. Personen befinner sig på en väg med höstig skog runt omkring sig.

GPS är ett exempel på artificiell intelligens i vardagen.

Vad många inte tänker på är att artificiell intelligens är en del av vår vardag – och vi använder oss av det varje dag. Många entreprenörer och företag ser också AI som något tekniskt avancerat som bara passar techbolag. Men tänk så här: Ytterst få företag kan själva utveckla till exempel ett mailprogram. Ännu färre individer kan utveckla ett mailprogram. Ändå vet i princip alla hur ett mailprogram ska användas.

Detsamma gäller AI. Få av oss kommer behöva lära oss att utveckla AI-algoritmer, men vi behöver alla lära oss hur vi kan dra nytta av de algoritmer som redan finns tillgängliga. För en sak är säker – det finns så mycket tillgänglig teknik som bara väntar på att användas. Det gäller alla. Även dig som driver ett företag som inte har något med teknik att göra.

8 AI-förmågor

Nu är det dags att dyka ned i vad artificiell intelligens betyder för vår vardag rent konkret. Men också hur det kan användas i banbrytande tekniker som bidrar till att lösa utmaningar i samhället. AI kan delas in i åtta förmågor:

1

Bildbehandling

Processar visuella data och kan till exempel känna igen ett objekt. Förstår semantik i bilder eller videosekvenser.

Exempel:

– Automatisk sortering av dina mobilbilder på ofta återkommande individer
– Drönarövervakning av grödor och automatisk besprutning av bekämpningsmedel vid insektsangrepp
– Övervakningskameror som förebygger brott genom att identifiera avvikande beteende i stora folkmassor

2

Auditiv

Processar och tolkar ljudsignaler.

Exempel:

– Siri, Alexa och Google Home
– Upptäcka pistolskott i ljudövervakningssystem
– Identifiera arter av djur för att bevara biologisk mångfald och skydda utrotningshotade arter

3

Språkvetenskap

Processar, tolkar och återskapar text och tal.

Exempel:
– Dikteringsfunktion i mobiltelefoner
– ChatGPT
– Interaktiva röstsvarssytem i till exempel telefonkundtjänst
– Automatisk textredigering som till exempel Apples så kallade Autocorrect-funktion

4

Robotik

Analyserar, tolkar och lär av data som representerar fysiska system och kontrollera dess beteende.

Exempel:
– Leveransrobotar på till exempel sjukhus eller kontor
– Städrobotar i offentliga miljöer
– Robotar inom sjukvården som utför avancerade kirurgiska ingrepp

5

Samband

Analyserar, tolkar och lär av data som representerar fysiska system och kontrollera dess beteende.

Exempel:
– Leveransrobotar på till exempel sjukhus eller kontor
– Städrobotar i offentliga miljöer
– Robotar inom sjukvården som utför avancerade kirurgiska ingrepp

6

Prognos

Gör förutsägelser om framtida tidsspann eller sannolikhet för en framtida händelse.

Exempel:
– Appar med väderprognoser
– Tekniker som förutspår och förebygger allt från cyberattacker i statliga myndigheter till maskinstillestånd i industrier
– Tekniker som ger säljföretag leads med störst chans till konvertering

7

Optimering

Söker efter de mest optimala lösningarna på problem ett problem.

Exempel:

– GPS som ger förslag på rutter baserat på till exempel tid och trafiksituation
– Tekniker som räknar ut när det smartast att ladda bilen i ett villaområde, för att minimera priser och minska belastningen på nätet.

8

Skapande

Skapar bilder, musik, tal med mera baserat på enkla kreationer.

Exempel:

– Omtalade Midjourney och Dall-e är två plattformar som skapar bilder baserat på valfria textattribut (så kallade ”prompts”.
– AI-rapparen FN Meka skapar inte bara egen musik utan driver hela sin närvaro på sociala plattformar själv. Inom loppet av några månader hann han både att bli signad och fått kontraktet rivet av storbolaget Capitol Music.

Hur kan AI skapa affärsmöjligheter för ditt företag?

Jimmy Lindström, Padelplay, står framför en TV-skärm och berättar om sin affärsidé.

Jimmy Lindström, Padelplay, lyfte sin affärsidé med hjälp av AI.

AI behöver inte vara stora projekt hos multinationella företag. För dig som individ eller företagsledare behöver du förstå hur ditt företag ska använda AI i framtiden. Du kanske skickar nyhetsbrev till dina kunder, men du utvecklar inte plattformen för utskicken själv. Du kommunicerar på sociala medier, men det är inte du som utvecklat algoritmerna bakom mediet.

På samma sätt kommer kontakten med AI att ske i framtiden. Ditt företag kommer inte att utveckla alla era AI-funktioner, men ni behöver förstå hur ni ska dra nytta av dem. För att vara mer konkurrenskraftig i en snabbt utvecklande värld behöver fler beslut baseras på fakta. Den data du redan idag har i din verksamhet kan säkert hjälpa dig göra mer faktabaserade beslut, om du förstår hur du ska använda informationen.

AI kan till exempel hjälpa ditt företag att:

 • Analysera historisk försäljningsdata och marknadstrender för att förutsäga framtida försäljning
 • Förutse lagerbehov och optimera lagerhantering
 • Rekommendera produkter till kunder baserat på tidigare köp och beteenden
 • Utföra automatiserad kvalitetskontroll för att hitta fel snabbare
 • Anpassad och personlig marknadsföring baserat på varje kunds enskilda beteende och preferenser
 • Kundtjänst dygnet runt med hjälp av chatbotar
 • Optimera hur en större personalgrupps olika förmågor kan kombineras i olika projekt på det mest effektiva sättet
 • Få mer relevanta leads med högre konverteringspotential
 • Automatisera repetitiva arbetsuppgifter
 • Förutsäga och optimera energianvändning i byggnader
 • Optimera rutter och transportlogistik för en mer hållbar leveranskedja
AI genererad 3D-rendering av en hjärna. Ur hjärnan växer pastellfärgade blommor och tekniska ting upp.

Utforska möjligheterna med AI för ditt företag

Skapa affärsnytta med AI

Vi hjälper dig att komma i gång

En del av vår mission på Science Park är att hjälpa företag i Jönköpings län att upptäcka affärsmöjligheterna med AI. Det gör vi genom flera olika insatser där vi möter upp ditt företag i just er kunskapsnivå kring AI. Här har du som företag i region Jönköpings län möjlighet att få kunskap och stöd från både affärsutvecklare och forskare med praktisk erfarenhet av tillämpad AI. Projektet är medfinansierat av Europeiska Unionen och Region Jönköpings län. Därför är alla insatser kostnadsfria.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med AI? Kontakta:
Science Parks affärsutvecklare med fokus på AI står i entrén på Science Park Towers.
Petrus Ekbladh
Affärsutvecklare med fokus på AI
Science Parks affärsutvecklare Simon Sleman står vid en trappa i Science Park Towers
Simon Sleman
Affärsutvecklare med fokus på AI