Två startupentreprenörer sitter och jobbar på sin MVP. Bakom dem är en ljusblå neonskylt.

Gör verklighet av din idé med MVP-modellen

MVP-modellen (Minimum Viable Product = Minsta livskraftiga produkt) handlar om att snabbt lansera och testa en grundläggande version av din produkt eller tjänst, innan den är klar. När du utvecklar och testar en MVP får du i ett tidigt skede värdefull feedback på vad som är bra och vad som behöver utvecklas. Eftersom du testat din idé tidigt kan du göra om och göra rätt utan att behöva ta stora steg tillbaka i utvecklingen.

Om din idé är perfekt första gången du lanserar den, har du förmodligen jobbat med den alldeles för länge. I den här guiden kommer Linda (chef community och kunskap) förklara varför.

Kör, bara kör!​

Ja, så enkelt är det faktiskt. Det finns inga hemliga formler för att ta reda på hur bra din idé är. Det finns inte heller några experter som sitter inne på det magiska svaret. Det är marknaden och dina potentiella kunder som avgör och du måste helt enkelt testa dig fram.

Genom att testa din idé tidigt får du feedback och fastnar inte i idéstadiet. Du behöver inte heller fundera på vad som hade kunnat hända om du bara hade vågat.

”Men om jag testar min idé kanske någon stjäl den?”

Det är inte ovanligt att vara orolig över potentiella idétjuvar. Men vet du vad? Om du inte testar kommer du inte heller framåt och då kommer idén antingen rinna ut i sanden – eller så kommer någon annan tids nog ändå komma på samma sak.

Din MVP ska:

  • Har initialt tillräckligt mycket värde för att användare ska vilja använda eller köpa den.​
  • Uppvisar kommande fördelar för att fortsätta behålla tidiga användaren.​
  • Skapar en feedback-loop som guidar teamet vidare med utvecklingen.
Två händer som formar ett hjärta. Bakom syns en höstig åker.

Minimum Lovable Product

För att tillfredsställa dagens typ av kund kan det vara bra att istället för MVP använda sig av MLP alltså Minimun Loveble Produkt.​ För att skapa en MLP ska du tänka på ungefär samma sätt som när man skapar en MVP, men med mer tanke och omsorg. MLP syftar till att lösa problemet, men också skänka glädje.​

Kunderna vill inte bara använda din produkt, de vill älska den.​

Så, hur skapar du en MLP? Jo utöver det vi tidigare pratat om – alltså hur du bygger en MVP kan du addera ett till tankesätt och modell som vi ska berätta om i en annan av våra korta talks, nämligen The Golden Circle och hur du arbetar fram ditt företags eller produkts ”varför.”​

Ta fram din MVP tillsammans med oss

På Science Park möter vi 1000 idéer varje år, men något vi aldrig kommer svara på är om en idé är bra eller dålig. Anledningen till det är enkel – vi vet inte. Något vi däremot vet är hur du kan gå tillväga för att ta reda på det. Och självklart hjälper vi dig på vägen!

Boka möte