Anteckningar på ett anteckningsblock över "Driv" och "Hinder" i en verksamhet. Några av orden är inringade med en röd cirkel.

Drivkrafter och hinder – knepet för att aldrig sluta utvecklas

Vad är drivkraften bakom ditt företag? Och vilka hinder står ni inför framåt? När tiden rusar förbi och livet går i ett är det lättare sagt än gjort att stanna upp och reflektera. Men om du vill du vara ett företag som står stadigt över tid och som aldrig slutar utvecklas – ja, då lovar vi att reflektionstid är en väl värd investering!

Vad vill vi på lång sikt? Vilka mål har vi och hur tänker vi att vi ska nå dem? Vad händer i omvärlden och vad innebär det för oss?

Ett effektivt sätt att få svar på den här typen av frågor är att identifiera och hantera ditt företags drivkrafter och hinder med hjälp av ett så kallat ”kraftfält”.

Så skapar du ett kraftfält för drivkraft och hinder

Ett kraftfält är som en överblick över ditt företags nuläge. Rita ett lodrätt sträck på ett papper, en white board eller med hjälp av ett digitalt verktyg. Till vänster skriver du rubriken ”Driv”, det vill säga det som går bra i verksamheten just nu. Den högra sidan kallar vi för ”Hinder” – alltså det som skaver och hindrar oss.

Börja fylla på under respektive rubriker utan att tänka efter för mycket. Tänk högt som lågt: lokaler, arbetsbelastning, kundkontakter med mera. Välj sedan ut några driv-punkter som ni vill göra ännu bättre och några hinder som ni vill bli av med. Fokusera på dessa en bestämd tid, kanske 2-4 veckor, innan det är dags för nästa reflektionstillfälle.

Fyra personer står lutade över ett bord i ett mötesrum. Alla fokuserar på ett stort papper mitt på bordet. En av dem håller i en penna, redo att anteckna.

Utvärdera, anpassa och repetera

Vid nästa reflektionstillfälle är det dags utvärdera de driv och hinder ni prioriterade sist. Ställ frågor som:

• Vad ville vi skulle hända?
• Vad hände?
• Varför hände det som det gjorde?
• Vad kan vi lära oss?

Gör sedan ett nytt kraftfält, prioritera åter igen driv och hinder och planera in dessa i verksamheten för kommande period. Vid nästa tillfälle är det dags att åter igen utvärdera för att sedan skapa ett nytt kraftfält.

Vi hjälper dig att få koll på ditt nuläge och din omvärld

På Science Park har vi erfarna och certifierade innovationsledare som har hjälpt mängder av företag att utvecklas och kicka igång sitt innovationsarbete. Med avstamp i en gedigen nulägesanalys och omvärldsanalys stöttar vi dig till på vägen mot en mer innovativ och hållbar affärsmodell. Berätta för oss om ditt företags drivkrafter och hinder, så skräddarsyr vi ett upplägg anpassat efter ditt behov

Utveckla ditt företags innovationsförmåga