En grupp människor i ett ljust mötesrum. Några står upp och några sitter ned. Alla ser glada ut eller skrattar.

Så skapar du ett framgångsrikt team – 8 tips

Ett starkt team är en av de viktigaste grundpelarna för ett framgångsrikt företag. Det gäller oavsett om du är verksam i en startup som vill attrahera kapital eller i en mer etablerad organisation. Ett välfungerande team är effektivt, levererar med högkvalitet och – viktigast av allt – har medarbetare som mår bra.

8 tips för att bygga ett framgångsrikt och välmående team

1

Rätt person på rätt plats

Det är viktigt att rekrytera medarbetare som delar företagets värderingar och som sätter ”laget före jaget”. Var och en bör tilldelas den roll där hen trivs med sina arbetsuppgifter. En motiverad medarbetare som tycker om sitt jobb levererar ofta utmärkta resultat.

2

Olikheter är en tillgång

Du har förmodligen hört det tusen gånger förut – likheter i ett team är inte ett hinder, utan en tillgång. Både när det kommer till kompetens och personlighet bör teammedlemmarna komplettera varandra. Olika perspektiv och erfarenheter lägger grunden för en mer innovativ och effektiv grupp.

3

Kollegor som vill vara inflytelserika

Öppenhet och frihet föder kreativitet. En stor öppenhet inför nya idéer och förändringsförslag hos medarbetarna är avgörande. Om medarbetarna inte är betrodda med eget tänkande på arbetsplatsen kommer de att vänta på instruktioner i stället för att ta egna initiativ. Nya infallsvinklar skapar nya möjligheter.

4

Skapa en trygg och öppen kultur

Dela framgångar med varandra – men även misstagen. Att ha ”högt i tak”, där de anställda kan vara raka och ärliga mot varandra, skapar förutsättningar för ett framgångsrikt team. Det handlar om att skapa en kultur där ni vågar ge både konstruktiv kritik och beröm – mellan alla led i organisationen.

5

Tänk utanför boxen när du bygger ditt team

Definitionen av ett team behöver inte begränsas till de som är anställda. Det kan inkludera samarbetspartners, mentorer, nätverkskontakter och andra som kan bidra med något värdefullt till ditt företag.

6

Sätt tydliga mål

Alla i teamet bör vara väl medvetna om vad de arbetar mot. Teamets mål och förväntningar måste vara tydligt definierade, precis som hur varje individs arbete bidrar till att ta sig dit. Använd gärna SMART-metoden (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) för att sätta upp konkreta och mätbara mål.

7

Uppmuntra till vidareutbildning och personlig utveckling

Genom att uppmuntra teammedlemmarna att lära sig nya saker och utveckla sina färdigheter, kan du hålla teamet motiverat och engagerat. Dessutom kan detta bidra till att förbättra teamets prestation och effektivitet.

8

Belöna och erkänn prestationer

Genom att erkänna och belöna framgångar, stora som små, kan du hjälpa till att stärka teamets moral och motivation. Detta kan vara så enkelt som att tacka någon för ett jobb väl utfört, eller att hålla ett speciellt evenemang för att fira ett större projekt som har slutförts framgångsrikt.

Slutligen, kom ihåg att bygga ett team är en kontinuerlig process. Det kräver tid, tålamod och engagemang från alla inblandade. Men med rätt tillvägagångssätt och inställning, kan du skapa ett starkt och effektivt team som kan nå stora framgångar tillsammans.

Ett team sitter tillsammans vid ett skrivbord. De har varsin dator framför sig. De skrattar.

Fem nyckelområden för framgångsrika team

Man brukar tala om fem områden som framgångsrika team gemensamt tar ansvar för: Mål, Struktur, Samspel, Utveckling och Engagemang. För när allt kommer omkring är teambuilding inte bara ledarens ansvar. I ett fungerande team tar alla ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppnå gemensamma mål.

1

Mål

Hur tar vi gemensamt ansvar för att tydligt och engagerande nå våra mål, följa upp framgångar och fira dem?

2

Struktur

Hur tar vi gemensamt ansvar för att ha tydliga ansvarsområden som är smart fördelade, fatta effektiva beslut under möten och upprätthålla rätt strukturer?

3

Samspel

Hur främjar vi en positiv arbetsmiljö genom öppen kommunikation, gemensamma regler och ansvarstagande för ett fungerande samspel?

4

Utveckling

Hur aktivt arbetar vi med att förbättra oss, hålla vårt kunnande relevant och inspirera varandra med nya idéer?

5

Engagemang

Hur visar vi engagemang, stöttar varandra och tar ansvar för våra prioriterade uppgifter?

Hitta din nästa stjärna till ditt team i Science Parks community

I vår community hittar du framtida ledare, studenter, tekniska virtuoser och kreativa idésprutor från en mängd olika branscher. Vare sig du söker en praktikant, konsult, mentor eller en ny kollega är sammanhang kopplade till är Science Park the place to be. Här kan du gå med i vår communitygrupp ”Friends of Science Park”.