Värnamo-arkiv - Science Park

Rapid Dimension

Värnamobaserade Rapid Dimension är en teknologistartup som vill skapa mer robusta och hållbara kedjor och system för komponentförsörjning inom industrin. Detta genom att digitalisera fysiska komponentlager, som…

Läs mer