Tjänster och appar-arkiv - Science Park

HumanDoc

HumanDoc utvecklar ett innovativt rapporteringssystem för omvårdnadsplacerade barn och vuxna. Systemet hanterar och kvalitetssäkrar dokumentation, samt förbättrar vårdgivarens leverans. Läs mer om HumanDoc här: Inkubatorbolaget…

Läs mer

Winr

Winr minskar det uppleva avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Idag visar undersökningar att 66% av invånarna i Sveriges kommuner vill ingå dialog med beslutsfattare men…

Läs mer

Padelplay

Padelplay är en tjänst som gör det möjligt att streama och spela in dina padelmatcher och -träningar. Padelplays kameror sitter monterade på padelanläggningarnas burar. Genom…

Läs mer

Pair

Leta parkering är historia. Pairkera istället! Att hitta en ledig parkering är inte enkelt. Idag spenderar många mycket tid till att leta p-platser. Detta kallas för cirkulationstrafik…

Läs mer

Awaio

Bara tio procent av våra kontorsytor i Sverige nyttjas. Detta innebär att nio av tio kvadratmeter inte används alls. Samtidigt står fastighetssektorn för hela 40%…

Läs mer

Yibber

Yibber är en fullskalig ljudbaserad sociala medier app – den första i sitt slag och förenklar processen för att skapa ljudinnehåll. På Yibber kan du…

Läs mer