Miljö/Hållbar utveckling-arkiv - Science Park

Aridum

Aridum är ett system som kontrollerar, garanterar och påskyndar uttorkning av grund och bjälklag i betong.  En ny idé, applicerad på traditionellt material. Med systemet kommer…

Läs mer

Qtech Group AB

Qtech Group tillverkar och utvecklar mekaniska komponenter/projekt genom en samverkansplattform med 70-talet svenska produktionsleverantörer. Qtech är inköparens förlängda arm samt leverantörernas utökade säljavdelning som håller…

Läs mer

Forestgard

Varje år brinner det i terrängen, och risken för skogsbränder har i takt med klimatförändringarna ökat markant de senaste åren. Science Parks inkubatorbolag Forestgard jobbar…

Läs mer

Hållbarhetsteamet

Vi vill inspirera, mobilisera och accelerera transformationen till ett hållbart samhälle inom planetens gränser och vara med och bidra till att de globala målen för…

Läs mer

Co-efficient AB

Co-efficient är en faktor att räkna med när det gäller miljö- och kemikaliefrågor. Vi hjälper företag och verksamheter både strategiskt och praktiskt att klara de…

Läs mer

Winr

Winr minskar det uppleva avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Idag visar undersökningar att 66% av invånarna i Sveriges kommuner vill ingå dialog med beslutsfattare men…

Läs mer