Splitter och Aid Vllasaliu är Årets nytänkare i Värnamo 2022

Det blev en storslagen fest när Årets nytänkare i Värnamo 2022 skulle prisas på Värnamo Näringslivsgala den 22 april. I år var det Aid Vllasaliu med sitt bolag Splitter AB som fick ta emot utmärkelsen och 15.000 kronor framför en publik med 260 galadeltagare.

Utmärkelsen Årets nytänkare delas ut i Jönköpings läns samtliga tretton kommuner varje år. Bakom priset står Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som med hjälp av Science Park och respektive kommuns näringslivsavdelning – i detta fall Värnamo Näringsliv – utser pristagaren. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som inspirerar andra att tänka nytt.

Splitter separerar oönskade ljud med hjälp av Artificiell Intelligens

Ljud som media för skapande och kommunikation blir allt vanligare. Miljontals individer använder ljud i sitt skapande, varje dag. Allt från den enskilde musikern och hobbypodcastaren till de internationella kommunikationsföretagen. Någonting som länge efterfrågats inom branschen är möjligheten att urskilja och separera oönskade ljud från en ljudfil. Det kan röra sig om till exempel ekon eller brus som ska plockas bort.

Aid Vllsaliu, grundare av Splitter, har skapat en tjänst som med hjälp av avancerade AI-algoritmer och maskininlärning kan:

  1. Analysera ljudfiler in i minsta beståndsdel
  2. Rensa bort oönskat innehåll
  3. Återskapa det ljud som användare eftersöker, på ett sätt som ingen annan kan idag

Motivering

”Med en ”renare” produkt i sikte och med Artificiell Intelligens som verktyg, tar Årets nytänkare i Värnamo 2022 våra ljus- och mediaupplevelser till en högre nivå.”

Utvecklar sitt bolag i Science Parks inkubator

Splitter är sedan i februari en del av Science Parks inkubator. Inkubatorprogrammet riktar sig till startups i Jönköpings län, med stor tillväxtpotential och fokus på hållbarhet. Av de 1000 idéer som Science Park träffar varje år, kvalificerar ca 10 av dessa bolag till programmet varje år. Som deltagare i inkubatorn får du kontinuerlig coaching av en dedikerad affärsutvecklare, tillgång till värdefulla nätverk, hjälp att hitta finansiering och potentiella investerare, samt stöd i allt från juridiska processer till patentansökningar.

Henning Lindberg, ansvarig affärsutvecklare i inkubatorn, ser fram emot den fortsatta resan med Splitter.

– Att Aid har en affärsidé som många är intresserade av har vi redan fått ett kvitto på, eftersom den befintliga tjänsten används flitigt. Men vi ser också att tekniken skulle kunna användas inom många fler segment än musik- och mediabranschen och för andra ändamål. Så framåt kommer fokus bland annat ligga på att utforska nya potentiella segment och affärsområden för bolaget, berättar Henning.

Om Tillväxtstiftelsen:

Tillväxtstiftelsens ändamål är att främja näringsliv, forskning och kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation och förnyelse i Jönköpings län. Stiftelsens uppdrag är långivning, bidrag och utfärdande av stipendier till innovativa företag i tidiga faser. I uppdraget ingår också att anordna utbildningar och seminarier.

Stiftelsen förvaltas av Science Park och har sin grund i den tidigare Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län (KGF), som sedan 2006 bedrivit verksamheter med kreditgarantier och lån till innovativa tillväxtbolag. Kapitalet och långsiktigheten garanteras bland annat genom donationer från företag, organisationer och privatpersoner.