Information och coaching till företagare som drabbas av corona

Science Park följer fortsatt utvecklingen och informationen kring Coronaviruset. Vårt viktigaste uppdrag är just nu att stötta dig som är entreprenör eller driver företag. Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig att anpassa dig till rådande omständigheter – så gott du kan utifrån dina förutsättningar. Här har vi samlat information, tips och erbjudanden till dig som söker stöd för att utveckla eller rädda din affär.

1. Kostnadsfri och konfidentiell coaching hos Science Park

På Science Park jobbar ett tjugotal affärsutvecklare med olika spetskompetenser. Gemensamt är vårt coachande förhållningssätt där vi hjälper människor att komma vidare med sina företagsutmaningar och idéer. Till vår hjälp har vi också partners som stöttar med gratis expertis inom exempelvis bank och ekonomi, försäkring, patent och teknisk utveckling.

Hos oss kan du få möjlighet att träffa en affärsutvecklare för ett coachande samtal om vad som är ditt nästa steg, eller vilken hjälp du kan få i ditt företag. Ett första möte med oss är alltid kostnadsfritt, och alltid konfidentiellt.

_07b1122_low

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi finns här för dig oavsett om du behöver krisbetonat samtalsstöd eller en framåtblickande innovationsspaning. Vid mötet kan vi till exempel ge dig mer information om lån och stödpaket, eller bolla idéer kring hur du kan hitta nya affärsmöjligheter med ändrade förutsättningar.

Nedan hittar du information om vilken hjälp du som företagare kan få. Informationen kan ändras snabbt, och därför uppmanar vi dig att söka detaljerad och uppdaterad information hos respektive myndighet.

2. Lokala stödpaket för företagare länets kommuner

Gislaveds kommun

Flera avdelningar inom kommunen skjuter på betalningsdatum, avbokning av lokaler sker utan avgift och hyresgäster kan få hjälp med betalningsplaner. Läs mer om hur du kan få stöd hos Enter Gislaved.

Gnosjö kommun

Gnosjö Kommun kan lämna anstånd med betalning av typ tillsyns- och vattenavgifter dock senast 30:e oktober i år, delbetalning är också en möjlighet. Leverantörer till Gnosjö kommun kan få betalning på snabbare tid än 30 dagar. Läs mer om hur du tar del av stödet hos Gnosjö kommun.

Habo kommun

Kommunen ger bland annat möjlighet att på begäran om anstånd senarelägga inbetalningar till Habo kommun, Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB. Läs mer om samtliga stödinsatser hos Habo kommun.

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun erbjuder just nu hjälp för lokala företag. Syftet är att underlätta den mest akuta situationen för utsatta branscher. Stödpaketet innebär exempelvis:

  • möjlighet att skjuta fram inbetalningar/fakturor
  • möjlighet att omgående öppna uteservering utan extra kostnad
  • möjlighet till resursutbyte med kommunen (att företag i utsatt näringsverksamhet kan låta sin personal (t ex kock, serveringspersonal) bidra i kommunal verksamhet under en period)

För att ta del av erbjudandet behöver du själv kontakta kommunen. Här hittar du information om hur du går tillväga för att nyttja erbjudandet.

Nässjö Näringsliv

Nässjö Näringsliv erbjuder företag i Nässjö kommun, som hamnat i en svår situation på grund av coronaviruset, gratis rådgivning i två timmar tillsammans med en jurist, ekonom, HR-expert eller advokat. Här förmedlas också kontakter och matchning av personal. Läs mer om alla stödinsatser hos Nässjö Näringsliv.

Sävsjö kommun

Sävjsö kommun erbjuder bland annat möjlighet att senarelägga inbetalning av hyra i kommunala fastigheter och slopade avgifter för uteserveringar. Här ges också särskilt stöd till kommunens företag där anställda i kommunen erbjuds presentkort att använda som betalning av varor, service eller tjänster i kommunens företag. Läs mer om insatserna hos Sävsjö kommun.

Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun har infört ett antal åtgärder för att stötta företag och företagare där det finns behov. I första läget handlar det om stöd för att stärka företagens likviditet.  Läs mer om insatserna hos Vaggeryds kommun. 

3. Stödpaket för alla löntagare och företagare

Slopad karensdag vid sjukdom

Staten går nu in och betalar den första dagen som en anställd är hemma sjuk. Detta gäller i dagsläget fram till och med den 31 maj. Läs mer hos Försäkringskassan.se.

Korttidsarbete eller korttidspermittering

Innebär att anställda går ner i tid och lön under en kortare period, istället för att företaget behöver avsluta anställningen. En arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Lönen blir något lägre än ordinarie lön under den begränsade tidsperioden. Läs mer hos Tillväxtverket.

Möjlighet att skjuta fram inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms under ett år.

Läs mer och ansök hos Skatteverket.

4. Stöd för specifika branscher och företagstyper

För egenföretare

Du som är egenföretagare (oavsett bolagsform) som blir arbetslös kan behöva lägga ditt företag vilande, eftersom a-kassa och företagande inte är möjligt att kombinera. Det finns vissa undantag från möjligheten. Vi hjälper dig att reda ut dina möjligheter vid ett enskilt möte.

Du kan begära jämkning hos Skatteverket om de tror att inkomsterna under året blir lägre än vad de har uppgett tidigare. Läs mer och ansök hos Skatteverket.

För företag med anställda

Företag med anställda kan få beviljat en sänkning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Läs mer hos Regeringskansliet.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag

Det finns möjlighet att få skattelättnad genom ökad avsättning till periodiseringsfond. Stödet är förknippat med vissa särskilda villkor. Vi hjälper dig att reda ut dina möjligheter vid ett enskilt möte.

För SME – små och medelstora företag

Kan få en statlig garanti för att underlätta upptagande av nya lån från bank. Pengarna kan användas till att få företaget att överleva, eller att investera. Mer information finns hos Regeringskansliet, och ansökan gör du via din bank (med reservation för att inte alla banker är anslutna till åtgärden).

För företagare inom sällanköpshandel, hotell, restaurang

Ett förslag finns om tillfälliga rabatter för hyreskostnader. En förordning kommer i april som pekar ut relevanta SNI-koder.

Mer information om ansökningsförfarandet är på väg ut från Länsstyrelsen.

Stöd för befintliga företag och startups

Almi erbjuder lån för företag som fått behov av finansering som en följd av coronavirusets spridning. Nya företag och startups kan få lån om de kan visa på att de hade en ”god situation” innan virusets utbrott. Läs mer och ansök om lån hos almi.se

5. Övriga aktörer att följa för möjligheter till stöd

Mer information om stöd och hjälp hittar du hos följande aktörer: