Convergo tar in kapital och tecknar miljonavtal med Sveriges Branschförening för storkökleverantörer

Inkubatorsbolaget Convergo tar in kapital från Speed Capital, Science Parks såddkapitalbolag. Dessutom skriver Convergo på ett RAM-avtal med Sveriges Branschförening för storkökleverantörer värt cirka 9 miljoner.

Nu har Convergo och Sveriges Branschförening för storkökleverantörer (BFS) förhandlat fram ett RAM-avtal för över 40 svenska producenter inom storkök. BSF, som representerar Sveriges ledande storkökstillverkare, har en samlad omsättning på över 2,5 miljarder. Convergo kommer att bistå medlemsföretagen både med att ta fram BIM-objekt samt att förvalta dessa under ett specifikt supportavtal (CSA).

Hårt arbete ger resultat

– Det är roligt att vårt hårda arbete under 2016 nu börjar ge resultat – vi känner att vi ligger rätt i tiden. Det känns nu ännu viktigare att erbjuda våra tjänster till allt fler behövande, det är med andra ord ”Speed to Market” som gäller. Tidigare i månaden fick vi en bryggfinansiering genom Speed Capital och den injektionen ska vi göra bästa möjliga nytta av nu. Jag räknar med att orderklockorna kommer höras mer inom kort, säger Carl-Johan Lundberg, VD och grundare av Convergo.

Lovisa Skyborn som är ansvarig för Speed Capital delar denna positiva framtidssyn.

Det känns bra att vara med och stötta ett bolag som verkar på en spännande och växande marknad. Vi tror på teamet bakom Convergo och ser potential för företaget att växa internationellt, säger Lovisa.

Om Convergo

Convergo är en konverteringstjänst som hjälper tillverkare att konvertera sitt produktunderlag till en så kallad BIM-modell (Byggnads- och Informationsmodellering). Modellen kan användas av både arkitekter och konstruktörer i flera sorters projekt inom byggnation och anläggning.