Venture Academy

Science Park lanserar Venture Academy för studenter som vill kickstarta sin karriär.

Under fyra månader gör studenten en marknadsanalys eller teknisk verifiering. Målet är att ett befintligt företag på detta sätt ska finna potential i att starta ett nytt företag genom en så kallad ”spinout” eller genom att studenten som entreprenör kommer in och kompletterar teamet i ett nystartat case. Studenten arbetar självständigt under handledning av en av våra affärsutvecklare. Samtidigt hjälper vi honom/henne att utvecklas inom ämnen såsom finansiering, affärsmodeller, juridik/avtal samt marknad/försäljning.

Första omgången av Venture Academy startar i mitten av januari 2014.

Mer information och ansökan via sciencepark.se/ventureacademy