simultantolkning-arkiv - Science Park

Simultanex nytt företag i inkubatorn

Simultanex har utvecklat en teknik för simultan dialogtolkning utan geografisk begränsning. Med Simultanex lösning sker tolkningen simultant som samtalet pågår vilket halverar samtalstiden och ökar…

Läs mer