Medster-arkiv - Science Park

Ny e-learningplattform effektiviserar sjukvårdens fortbildning

I en tid där den medicinska kunskapen förnyas allt fortare ställs nya krav på hälso- och sjukvårdssektorns fortbildning. Medster har utvecklat en tjänst som gör…

Läs mer