entreprenörskapsforum-arkiv - Science Park

Fördubblat antal entreprenörer i Sverige

Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007-2013

Läs mer