Simultanex nytt företag i inkubatorn

Simultanex har utvecklat en teknik för simultan dialogtolkning utan geografisk begränsning. Med Simultanex lösning sker tolkningen simultant som samtalet pågår vilket halverar samtalstiden och ökar rättssäkerheten.

Pär Stihl är polis sedan 25 år tillbaka och undervisar i förhörsteknik på polishögskolan i Växjö. I sitt arbete har han genomfört otaliga intervjuer som krävt hjälp av tolk. Trots tolkarnas skicklighet upplevde Pär det ofta svårt att få god kontakt med den intervjuade eftersom samtalet hela tiden går via tolken. Intervjuerna blev långa och energikrävande vilket skapade frustration hos båda parter. Fanns det kanske ett sätt att jobba effektivare och samtidigt få en bättre kontakt med den man intervjuar?

I funderingarna på hur en lösning skulle kunna se ut kom Pär att tänka på när han för länge sedan spelat saxofon i en krogshow. När han sprang runt i lokalen och spelade sina saxofonsolon hade han på sig trådlösa in-ear-hörlurar för medhörning och en sändare för att prata med mixerbordet. Han tog med sig tankarna till sin svåger Martin Hammarström som med sin bakgrund som elektronikingenjör och programmerare hittade den tekniska lösningen för smidig simultantolkning.

– Det vi har utvecklat är ett hjälpmedel för simultan dialogtolkning. I vanliga fall när en tolk är inblandad blir det väntetider, men genom att sätta hörlurar på alla tre deltagare och låta Simultanex filtrera bort det språk som personerna inte behöver höra kan tolken översätta med bara några sekunders fördröjning. Allting är automatiskt så att talet alltid går åt rätt håll, dessutom blir kroppsspråket en naturlig del av samtalet när orden inte ska gå via tolken, vilket ger en helt annan kontakt och kommunikation förklarar Pär Stihl.

Teknologin bakom Simultanex ger användaren större kontroll över konversationen, minskar risken för missförstånd och kortar tidsåtgången och därmed kostnaden för intervjuer. Verktyget kan användas både när tolken är i samma rum som användarna och via telefon eller videokonferens. Samtalet spelas in automatiskt vilket ger möjlighet att senare verifiera det som sades.

Inför lanseringen av systemet har Simultanex nu valt att bli en del av Science Parks inkubator och siktet är inställt på att bli det självklara valet för alla som arbetar med tolkade samtal.