Science Park söker en projektledare

Fler entreprenörer och växande företag, en stark innovationsmiljö samt ett mer jämlikt och jämställt näringsliv – det är Science Parks målsättning. Och uppdraget är tydligt: att skapa hållbara innovationer och nya affärer. Just nu erbjuder Science Park flera spännande insatser till regionens etablerade företag. Bland annat inom digitala affärer, Artificiell Intelligens och hållbara innovationer. Därför söker vi nu en driven projektledare, som kan bidra till ett framgångsrikt genomförande av våra projekt och insatser.

På Science Park jobbar engagerade och kunniga medarbetare med en självklar känsla för teamwork. I vårt team lyfter vi varandra, är generösa med vår kunskap och har hög genomförandekraft. Våra målgrupper är allt från den enskilda entreprenören och studenten, till forskaren på Jönköping University och länets etablerade företag. Som organisation erbjuder vi insatser inom affärsutveckling och finansieringsstöd. Vi lägger också stort fokus på att skapa en levande community genom att erbjuda kunskaps- och inspirationsföreläsningar, seminarier och mängder av nätverkstillfällen.

För att framtidssäkra vår regions etablerade näringsliv hjälper vi företag att bli mer innovativa och utveckla nya, hållbara affärer. Det gör vi genom att tillhandahålla insatser som hjälper etablerade företag att omvandla sina affärer till ett mer digitalt format. Vi utvecklar också deras förmåga inom hållbar innovation och hjälper dem att identifiera och tillgodogöra sig affärsmöjligheterna med AI. Totalt möter och stöttar vi runt 100 etablerade företag varje år.

Tillsammans med våra samarbetspartners Jönköping University och Almi, har vi över sex års erfarenhet av att jobba mot etablerade företag som målgrupp. Längs vägen har vi fått fin feedback och erbjudandet har vidareutvecklats. Insatserna är huvudsakligen projektfinansierade via Region Jönköpings län och Tillväxtverket. Därför värdesätter vi även förmågan att driva våra projekt utifrån våra finansiärers förväntningar.

Vad gör en projektledare på Science Park?

Som projektledare kommer du att jobba nära ett team av affärsutvecklare som brinner för att göra skillnad för länets små- och medelstora företag. Med utgångspunkt i våra ansökningar och planer säkerställer du tillsammans med dina kollegor att våra projekt genomförs på ett ändamålsenligt och kvalitativt sätt. Du följer upp resultaten och rapporterar till våra finansiärer. Du har även ansvar för att göra nödvändiga justeringar i planerna när det krävs. Din roll kommer variera mellan de olika projekten. Du kommer både ha en renodlad projektledarroll samt en mer koordinerande och projektstödjande roll, beroende på projekt.

Vidare håller du ihop samarbetet med projektets samverkanspartners. I nära samarbete med Science Parks marknadsavdelning bidrar du även till kommunikationen och marknadsföringen av projekten och dess resultat. Beroende på din yrkesbakgrund och erfarenhet kan du även komma att bidra i aktiviteter och operativa affärsutvecklingsinsatser. Du samarbetar nära med Science Parks affärsutvecklingschef och ansvarig för Projekt & Utveckling.

Vi söker dig som:

 • Har en drivkraft att bidra till ett hållbart, innovativ, jämställt och konkurrenskraftigt näringsliv.
 • Kan bidra med en positiv energi och har en självklar känsla för teamwork
 • Har tidigare yrkeserfarenhet av projektledning, projektkoordinering eller verksamhetsutveckling
 • Har B-körkort
 • Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska både i tal och skrift

Det är meriterande om du har:

 • Relevant högskoleutbildning
 • Erfarenhet av offentligt finansierade projekt, t.ex. strukturfondsprojekt
 • Kunskap om innovationssystemet i Jönköpings län

Vi erbjuder dig:

 • Att bli en del av en bred social gemenskap och kollegial som stöttar och peppar varandra. Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer i Jönköpings läns alla tretton kommuner. Vi har också ett brett nätverk av kunder, kunskapsgivare, affärspartners och mentorer.
 • Att förutom att hjälpa människor och tillväxtföretag att utveckla nya affärer, också skapa miljömässiga, jämställda och inkluderande förutsättningar för en mer hållbar lönsamhet och framtid.
 • Nya utmaningar och erfarenheter genom de individer, idéer och företag som vi årligen coachar och affärsutvecklar.
 • Goda möjligheter till personlig utveckling. Dels genom kurser och utbildningar, dels genom att vara en del i de projekt och uppdrag vi gör i regionen.
 • Fina friskvårdsförmåner.

Ansökan:

Ansök via den här länken senast den 4 juni. Vid frågor om tjänsten, kontakta Gustav Österström på gustav.osterstrom@sciencepark.se.