Science Park bygger expertteam av studenter

Under våren sysselsätter Science Park inte mindre än sju studenter från Jönköping University i sin egen verksamhet. Studenterna gör praktik inom ramen för utbildningar på JTH och jobbar tillsammans med skarpa case för företag som är inne i Science Parks olika innovationsprocesser.

Matilda Ulming studerar grafisk design och webbutveckling på JTH och har tillsammans med sex andra studenter under våren praktik på Science Park. Studenterna har olika kompetenser och uppdraget går ut på att bygga ett effektivt expertteam för att hjälpa olika Science Park-bolag i deras affärsprocesser. Teamet går under namnet SciVi (Science Park Virus Team) och har själva fått sätta ramar och struktur för sin organisation och sitt arbete.

img_1801_webb

 -Studenterna hjälper oss på Science Park i vår affärsprocess. Många av de företag vi jobbar med är i behov av de kompetenser som studenterna har – programmering, copywriting, grafisk produktion och webb. Vi ger i vår tur studenterna möjlighet att jobba med skarpa case för många olika företag, och möjlighet att bygga upp ett viktigt kontaktnät för framtiden. Dessutom får de prova på att bygga upp en egen organisation och sätta ramarna för hur de jobbar tillsammans, säger Calle Andersson, affärsutvecklare på Science Park och handledare för studenterna.

Science Parks verksamhet möjliggör en viktig koppling mellan högskola och näringsliv – med praktikupplägget fungerar man som en brygga mellan studenterna på JU och företag i Jönköpingsregionen.

 – Ett bra exempel på detta är vårt upplägg med SciVi där studenter från JTH supportar bolag i inkubatorn och i vårt Acceleratorprogram. De sitter tillsammans i Spark, vår coworkingmiljö och genom deras samarbete bygger vi broar mellan teknik och ekonomi som är viktig för både oss på Science Park, JU och studenterna själva, som får en förståelse för varandras fackområden och kan nyttja varandras kompetenser.

Science Park förmedlar löpande praktikplatser för studenter från JU och har dessutom ett samarbete kring examensjobb. Genom detta har man kopplat ihop omkring 35 studenter med företag i Science Parks community.

SciVi

SciVi består av Dilen Kara, Christian Kangaji,  Fredrik Bredenius, Ahmet Jallow, Karolina Persdotter, Anna-Sara Larsson och Matilda Ulming. De är alla grafiker och programmerare som fungerar som inhouse-byrå för företagen i Science Parks Acceleratorprogram. Tillsammans skapar de logotyper, grafiska profiler, text och form – men även koduppdrag som webbsidor, mockups på appar och enklare testversioner/miljöer som företagen i Accelerator behöver för att komma vidare i sina affärsutvecklingsprocesser. SciVi har också tillgång till externa experter, till exempel erfarna kodare, som de kan diskutera sina utmaningar med.

Är du nyfiken på vad SciVi gör om dagarna? Följ SciVi-teamet på Instagram!

groupie-bw_webb

Vill du också göra din praktik eller skriva ex-jobb för Science Park eller något av våra bolag? Hör av dig Tobias Dahlberg!