Samverkan med Science Park-systemet

Science Park Jönköping och Science Park-systemet skriver nu tillsammans med det regionala riskkapitalbolaget Jönköping Business Development ett nytt kapitel i länets entreprenörshistoria.

Genom ett tätt samarbete och delade resurser gör vi det möjligt att kombinera fördelen med lokal närvaro i alla kommuner med ett vässat regionalt erbjudande till alla företagare i regionen. Samordningsvinsterna blir många när vi bättre kan nyttja gemensamma resurser, nätverk och kompetenser.

– Att vi nu, till skillnad från många andra regioner, samlat affärsutveckling, inkubator, företagspark, forskningskommersialisering och riskkapital har skapat en platt, effektiv och engagerad organisation som genererar mycket per insatt krona, säger Dan Friberg, vd på Science Park Jönköping.