Science Park samarbetar med Saab Ventures kring teknikbaserad avknoppningsidé

Saab Ventures och Science Park Jönköping har inlett ett samarbete med sikte på att genomföra en marknadsverifiering av en teknologi inom Saab. Det handlar om att utvärdera marknadspotentialen kring ett helt nytt applikationsområde för Saabs bildbehandlingsteknologi.

Verifiering och affärsutveckling

Science Park har matchat in en entreprenör som genomför marknadsverifieringen och man har även tillsatt en affärsutvecklare som stöttar projektet. Samtidigt genomför Saab Ventures en teknisk verifiering. Målet är att se om det kan vara kommersiellt intressant att starta ett nytt bolag kring teknologin.

 Skapa nya bolag ur befintligt näringsliv

– Den här typen av projekt är intressanta eftersom man kan skapa nya bolag ur befintligt näringsliv. Saab Venture är duktiga på att hitta nya applikationsområden för deras befintliga teknologier och det känns naturligt att starta ett samarbete med dem. Vi hoppas dock att vi kan hjälpa fler företag som har idéer som kanske inte helt ligger inom befintlig affärsplan, att utvärdera och eventuellt spinna ut dessa i nya bolag. Vi har byggstenarna som behövs för att göra detta effektivt, säger Gustav Österström, affärsutvecklare på Science Park.

Om Science Park och Saab Ventures

Science Park är det naturliga navet i det regionala innovationssystemet och förstahandsvalet för personer som vill utveckla sitt företagande. Vi driver utveckling och skapar tillväxt genom konsekvent affärsmässighet, entreprenörsanda och stark genomförandekraft.

Saab Ventures investerar i teknologi och marknader som är relevanta för Saabs nuvarande och framtida affärer. Bland annat arbetar de med att ”spinna ut” teknologi som finns inom Saab till nya applikationsområden och företag.