Så ska länets företag göra uppkopplade maskiner smarta på riktigt

Under onsdagen och torsdagen samlas tio företag från regionen för att göra uppkopplade maskiner smarta – på riktigt. Under 32 intensiva timmar ska de tillsammans arbeta fram ett pilotprojekt som genom digitalisering och uppkopplad modern teknik skapar nya kundvärden. Bakom idén om uppkopplade smarta maskiner står Axelent Engineering, som genom Science Park-projektet Innovation Runway hoppas kunna leverera ny produktionseffektivitet genom att rusta såväl maskiner som dess operatörer med ny kunskap.

För små och medelstora företag verksamma inom tillverkningsindustrin, främst CNC-styrda maskiner, kan det vara en utmaning att inte bara snabbt motsvara kundens krav på tillgänglighet och leveranssäkerhet, utan också att få kontinuitet i sin maskinpark, att hålla en jämn och hög produktionstakt.

Tänk att alltid ha tillgång till CNC-styrda maskiner när man som legoleverantör behöver det. Och genom att synliggöra sin egen produktionskapacitet optimera utnyttjandegraden. Att dessutom få ut intelligenta analyser som fakta runt tomgång, takt, produktionstid, kassation, småstopp leder till säkrare och mer lönsamma affärer.

Under 32 timmar kraftsamlas utvalda underleverantörer i regionen för att tillsammans utveckla ett gemensamt digitaliseringskoncept behovsampassat för tillverkningsindustrin. Målet är att ta fram ett pilotprojekt, ett innovativt samverkanskoncept som genom digitalisering och uppkopplad modern teknik skapar nya kundvärden. Genom att rusta såväl maskiner som dess operatörer med ny kunskap levereras produktionseffektivitet.

En underleverantör kan vara såväl kund som leverantör till digitalportalen, och genom att knyta an når företag ett större partnerskap vilket leder till en samverkan runt den senaste produktionstekniken och nya affärsmöjligheter. Gnosjöandan 4.0 och delningsekonomi vågar utmana rådande samverkansleveranser.

Medverkande

Vår innovationsprocess driver innovation genom interaktion – alla parter är med och investerar resurser och engagemang – vilket främjar nytänkande och gränsöverskridande samarbeten. Företag som medverkar är Axelent Engineering, Östrand & Hansen, Härenviks Sweden, Qtech Group, Optocomp GV, Sandviks Metall, M2M Solutions, Dizparc, Glimstedt Advokatbyrå, och Swerea IVF. I ett backoffice finns kunskapsgivare tillgängliga, som projekt Inkomst (Almi), studenter och forskare från JTH, JIBS på Jönköping University och Linköpings universitet samt affärsutvecklare från Science Park Jönköping.

Om Innovation Runway

Innovation Runway är en extern innovationsresurs för företag i Jönköpings län som erbjuder hjälp med att utveckla innovationer i nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Projektet drivs av Science Park Jönköping i samarbete med Almi och Jönköping University. Innovation Runway finansieras med stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings Län.

Ett Innovation Race är en tidsbestämd öppen innovationsprocess. Genom att kraftsamla alla nödvändiga resurser når vi resultat mycket snabbare än vad man gör i traditionella utvecklingsprocesser. Företag får möjlighet att kombinera sin kärnkompetens med andras kunskaper, tankar och erfarenheter vilket kan leda till oanade resultat.

Innovation Runway innovation_runway_partners