Regionen satsar på Science Park

ANA, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i Region Jönköpings Län, presenterade den 1 juni 2016 förslag till budget 2017 inom områdena näringsliv och arbetsmarknad. Bland annat föreslår regionen att permanenta det årliga stödet till Science Park med 7 miljoner kronor.

I satsningen på ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv ges också stöd till Ung Företagsamhet, Coompanion och Företagsjouren.

– Vi välkomnar naturligtvis budgetförslaget då det tryggar vår möjlighet att arbeta långsiktigt för regional tillväxt, säger Gustav Österström, tillförordnad VD för Science Park.

Läs hela pressmeddelandet om budgetförslaget på Regionens webbplats.

På bilden: Torbjörn Eriksson (KD), Region Jönköpings län, Gustav Österström, Science Park, Malin Olsson (M), Region Jönköpings län, Fredrik Göransson, Science Park, Mari Lindahl (L), Region Jönköpings län, Raymond Pettersson (C), Region Jönköpings län. Foto: Johan W Avby