Rapid Dimension tar 3D-printingen från labbet ut på produktionsgolvet

Värnamobaserade Rapid Dimension är en teknologistartup som vill skapa mer robusta och hållbara kedjor och system för komponentförsörjning inom industrin. Detta genom att digitalisera fysiska komponentlager, som tar mycket plats och kostar mycket pengar. Rapid Dimension erbjuder istället en produkt som ger företag möjlighet att skapa ett digitalt bibliotek med ritningar av olika komponenter. Dessa kan de sedan vid behov enkelt och snabbt kan producera själva med hjälp av ny, banbrytande 3D-teknologi.

Tillväxten och spridningen av tillverkning med hjälp av 3D-teknik inom industrin har länge begränsats på grund bristen på repeterbarhet, tillgänglighet och hållbara material. Dessutom har tekniken i sig historiskt sett varit svår att använda. Och det var just med den problematiken som bakgrund, som bolaget Rapid Dimension bildades tidigare under 2020. Bakom bolaget står Nils Åsheim, Martin Bondéus, Henrik Engqvist, Eric Bengtsson, Oscar Bengtsson och Carl-Fredrik Hårsmar. Tillsammans har de många års erfarenhet från bland annat Bondtech AB och Add North 3D AB.

3D-bild av Rapid Dimensions nya tjänst

Med fokus på kostnadseffektivitet och hållbarhet

Den nya lösningen som Rapid Dimension erbjuder är inte bara kostnads-, plats- och tidseffektiv. Den ger också industrierna en möjlighet att anamma en mer cirkulär och hållbar produktionskedja.

Möjligheten att kunna använda biobaserade och återvunna funktionsmaterial, även från sin egen produktion, vet vi är väldigt intressant för många företag. Det finns oerhört mycket pengar och många koldioxid-ekvivalenter att spara med vårt system. säger Nils Åsheim, medgrundare och VD.

Nils förklarar att olika slags underhåll kostar den svenska industribranschen över 177 miljarder kronor, varje år. Men med hjälp av Rapid Dimensions nya lösning – som är baserad på en så kallad ”as-a-service”-modell – behöver kunden inte tänka på service av hårdvara, mjukvara eller konstruktionsmaterial.

Vår lösning gör att 3D-printingen kan ta steget ut från prototypavdelningen ner till fabriksgolvet och integreras som en del av den löpande produktionen. Inte minst under Corona-krisen har vi sett värdet av att göra sin värdekedja mer robust och vilka konsekvenser störningarna i komponentflöden kan få för tillverkande företag, säger Nils Åsheim.

Kapital från Almi Invest

I november stod det klart att riskkapitalbolaget Almi Invest kommer att investera total 2,8 MSEK i Rapid Dimension. Pengarna, som ska användas till personalomkostnader och produktutveckling, innebär att bolaget nu kan vidareutveckla och börja testa sin lösning mot kund. Såhär skriver Almi Invest på sin webbsida, den 9 november 2020:

Den totala emissionen uppgår till 4,5 miljoner och ska betalas ut i två omgångar. Almi Invest tar första delen. Resterande del, där ytterligare en part deltar, betalas ut våren 2021.

En del av Science Parks inkubatorprogram

Rapid Dimension är sedan i juni 2020 en del av Science Parks inkubatorprogram. Inkubatorn är den del av vår verksamhet där vi har allra bäst förutsättningar att hjälpa till när det kommer till innovativa idéer med stor potential. Under den 6-24 månader långa inkubationen får bolaget en skräddarsydd affärsutveckling med fokus på att ta idén och affären till nästa nivå.

Läs mer om vårt inkubatorprogram