Prolympia och Science Park i samarbete

Innan sommaren påbörjade Prolympia och Science Park ett samarbete kring ett affärskoncept som har möjlighet att knoppas av från Prolympias ordinarie skol­verksamhet och bli ett nytt företag. Det nya konceptet ligger helt i linje med Prolympias grundfilosofi och kombinerar idrottslig utveckling med utveckling av individers kunskap.

 Arbetet mellan Prolympia och Science Park har pågått några månader med koncept- och affärsutveckling och projektet har därefter presenterats för ALMI som beslutat att stödja fortsatt utveckling med en innovationscheck.

– Science Parks stöd i kombination med innovationschecken ger inte bara en möjlighet att accelerera arbetet utan bekräftar också att vårt koncept har en betydande affärspotential säger Henrik Lilja på Prolympia.

Science Park har tidigare arbetat med bland andra Saab, Yellon och Proton runt avknoppningsprojekt.