Nytt sätt att visualisera energiförbrukning

Science Park företaget eSmart Scandinavia AB lanserar ePro – en ny lösning för att visualisera energiförbrukning och tydligt visa på hur vårt energibeteende påverkar förbrukning och kostnader.

ePro används av företag, skolor, kommuner, landsting och organisationer som vill effektivisera sin energiförbrukning, en version för användande i hemmet kommer att lanseras hösten 2011.

ePro ger användaren fullständig kontroll och överblick över energianvändandet och bidrar med att skapa en koppling mellan energibeteende och dess påverkan på förbrukning och kostnader.

Efter en enkel installation vid befintlig elmätare eller om så önskas på avdelningsnivå skickas förbrukningsinformationen till central databas. Användaren kan sedan följa och analysera sin förbrukning via ett webbgränssnitt och också få informationen via e-post.

Läs mer om eSmart och ePro på www.esmart.se

För mer information kontakta gärna Tad Gruber på telefon 070-7271425 eller info@esmart.se

eSmart Scandinavia AB levererar visualiseringslösningar som hjälper kunderna att effektivisera sin energiförbrukning och därmed sänka kostnader och påverkan på miljö. eSmart Scandinavia AB är en del av Tillväxtprogrammet vid Science Park Jönköping AB och ägs av grundaren Mats Bjarnemar tillsammans med Tad Gruber, ALMI Invest och Jönköping Business Development. eSmart har idag kunder inom skolor och övrig kommunal verksamhet, fastighetsförvaltning och privata hushåll.