Nytt samarbete med Bolt Kommunikation

Bolt Kommunikation i Jönköping inleder ett samarbete med Science Park för att stödja start-ups med marknads- och varumärkesexpertis.

Konceptet Bolt Ventures går i korthet ut på att Bolt Kommunikation går in som delägare i utvalda företag, eller på andra sätt sänker tröskeln för nystartade företag att satsa på kommunikation.

Inom Jönköpings län startas varje år en stor mängd företag. Några blir snabbt framgångsrika men många får kämpa för att nå ut på marknaden med sina idéer, produkter och tjänster. Avsaknaden av kundanpassad och genomtänkt marknadskommunikation är oftast en av anledningarna. Otillräckligt kapital för att satsa på kommunikation bidrar också till att många företag har svårigheter att etablera sig på marknaden.

– På Science Park erbjuder vi tillsammans med externa partners våra bolag stöd inom t ex ekonomi, juridik och teknik. Genom Bolt Ventures får även området kommunikation en naturlig plats i affärsutvecklingen vilket vi är övertygade om kommer vara viktigt för bolagen. Vi ser en tydlig ökning i samarbetet mellan etablerade företag och start-ups med bland annat den här typen av venture-upplägg säger Calle Andersson på Science Park.

– Bolt Ventures är en naturlig del av vår utveckling som en nytänkande byrå. Vi vill bygga vår egen marknad, ligga i linje med utvecklingen och integrera oss djupare med näringslivet samtidigt som vi vill främja nyföretagande och bidra till att framtidens svenska företag blir framgångsrika förklarar Anna Furberg på Bolt Kommunikation.

Pitchkväll 25 april

Konceptet fungerar så att ett antal utvalda företag från Science Park får presentera sig för Bolt Kommunikation under två tillfällen varje år. Den första ”pitchen” äger rum 25 april och den andra anordnas senare i höst. Alla företag som deltar får tips och råd kring kommunikation av Bolt Kommunikation om intresset är ömsesidigt kan samarbetet tas vidare i form av delägarskap eller subventionerade kommunikationspaket.

Vill du veta mer?

Anna Furberg | 036 – 16 24 55 | anna.furberg@bolt.se | bolt.se
Calle Andersson | 0705-190153 | calle.andersson@sciencepark.se | sciencepark.se